poniedziałek, 03 wrzesień 2018 09:54

Szkolenie wyjazdowe dla radców prawnych: Zamość, 13-15 września 2018 r. [UWAGA: ZGŁOSZENIA DO 5 WRZEŚNIA]

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym organizowanym dla radców prawnych w Zamościu, w terminie 13 - 15 września 2018 r.

Program szkolenia:

1) Pojęcie szkody w najnowszym orzecznictwie. Odpowiedzialność odszkodowawcza sprawcy czynu niedozwolonego i ubezpieczyciela względem bliskich bezpośrednio poszkodowanego 

sędzia Piotr Jakubiec – Sąd Okręgowy w Lublinie

2) Rozliczenia majątkowe po ustaniu faktycznego związku osobisto-majątkowego (konkubinat) 

sędzia Piotr Jakubiec – Sąd Okręgowy w Lublinie

3) Zamówienia publiczne w praktyce orzeczniczej i działalności Prezesa UZP

Małgorzata Stręciwilk – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

 

Odpłatność od osoby 350.00 zł

 

Zgłoszenia wraz z wpłatami oraz „Zgodą na wykorzystanie wizerunku” przyjmowane będą do dnia przyjmowane będą do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Opłatę  należy uiścić na konto: Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w Banku Pekao SA 66 1240 2500 1111 0010 0399 5559.

Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłaszać na załączonej karcie zgłoszeń – prosimy o dołączenie oświadczenia o ochronie danych osobowych.

W przypadku osób, które nie spożywają dań mięsnych, prosimy o przekazanie do biura izby informacji co do tego faktu, z podaniem imienia i nazwiska osoby, której  ta informacja dotyczy.

Ilość miejsc ograniczona. 

O zakwalifikowaniu uczestników na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wpłaty. 

Szczegółowy program szkolenia prześlemy osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu.

W przypadku rezygnacji radcy prawnego z udziału w szkoleniu w terminie 7 dni przed jego rozpoczęciem wyrażonej w formie elektronicznej lub pisemnej, uiszczona opłata zostanie zwrócona. W razie rezygnacji dokonanej po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, w przypadku braku zainteresowanych udziałem w szkoleniu, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

 

WICEDZIEKAN RADY
HANNA CHABROS

Czytany 1583 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 03 wrzesień 2018 19:28