Szkolenia organizowane przez OIRP w Lublinie

W ramach ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego, uprzejmie zapraszamy do udziału w jednodniowych konferencjach szkoleniowych realizowanych w I kwartale 2019 r. Zgłoszenia telefoniczne na poszczególne szkolenia prosimy kierować do Biura OIRP najpóźniej na 7 dni przed wykładem.

Szczegółowy wykaz szkoleń publikujemy poniżej.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku radcowie prawni będą zobowiązani do ujawniania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej  informacji o schematach podatkowych. 

Powyższe zobowiązanie wynika z ustawy z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw oraz dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z 25 maja 2018 r.  zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych, dalej: Dyrektywa MDR. 

Uprzejmie informujemy, że szkolenie pn. "Stosowanie nowych przepisów o ochronie danych osobowych" odbędzie się 3 grudnia 2018 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Dydaktycznym przy ul. K. Wallenroda 4C w Lublinie.

UWAGA - ostatnie WOLNE MIEJSCA! Zapisy przyjmujemy do najbliższego piątku 05/10/2018 do godz. 15:00. ZAPRASZAMY!

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym organizowanym dla radców prawnych Lublin – Lwów, w terminie 12-14 października 2018 r.

Temat szkolenia: „Proces cywilny a upadłość i restrukturyzacja stron”, prof. dr hab. Andrzej Jakubecki – UMCS w Lublinie

Dodatkowe informacje

  • Data rozpoczęcia piątek, 12 październik 2018
  • Data zakończenia niedziela, 14 październik 2018

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym organizowanym dla radców prawnych w Zamościu, w terminie 13 - 15 września 2018 r.

Program szkolenia:

Koleżanki i Koledzy,

W ramach ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego, uprzejmie zapraszamy do udziału w jednodniowych konferencjach szkoleniowych realizowanych w IV kwartale 2018 r. Zgłoszenia ON-LINE lub telefoniczne na poszczególne szkolenia prosimy kierować do Biura OIRP najpóźniej na 7 dni przed wykładem.

Szczegółowy wykaz szkoleń oraz formularz rejestracji on-line dostępny jest TUTAJ >>>

W załączeniu publikujemy materiały ze szkolenia "Przygotowanie do stosowania unijnego rozporządzenia o ochronie danych", które miało miejsce w naszej izbie dn. 16 kwietnia 2018 r.