Informacja - system rejestracji online na szkolenia 1-dniowe OIRP w Lublinie

Uwaga! W okresie 21 marca - 2 kwietnia br., z uwagi na prace konserwacyjno-modernizacyjne strony internetowej izby, funkcjonował zastępczy system rejestracji online na szkolenia 1-dniowe OIRP w Lublinie.

Zgłoszenia radców prawnych dokonane w tym okresie za pośredcnitwem ww. systemu zostały przyjęte i nie muszą być ponawiane w bieżacym systemie poniżej.

Obecne i nadchodzące wydarzenia

Wydarzenie Kiedy Lokalizacja Kategoria E-mail
III szkolenie Postępowanie rejestrowe prowadzone przez Krajowy Rejestr Sądowy z urzędu. (szczegóły i rejestracja...) 23 kwiecień, 2018 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
Szkolenie dodatkowe Przygotowanie do stosowania unijnego rozporządzenia o ochronie danych. (szczegóły i rejestracja...) 7 maj, 2018 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
IV szkolenie Udział obrońcy w karnym postępowaniu przygotowawczym w świetle uregulowań kpk. (szczegóły i rejestracja...) 21 maj, 2018 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
V szkolenie Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy. (szczegóły i rejestracja...) 4 czerwiec, 2018 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
VI szkolenie Szkody na osobie i w mieniu powstałe na skutek ruchu pojazdów mechanicznych. Materialnoprawne i procesowe aspekty dochodzenia roszczeń. (szczegóły i rejestracja...) 11 czerwiec, 2018 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
VII szkolenie Postępowanie nieprocesowe w sprawach o zasiedzenie nieruchomości w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym oraz zmiana prawomocnego postanowienia w sprawach o zasiedzenie nieruchomości w świetle ustawy z 17.11.1964 r. kpc. (szczegóły i rejestracja...) 18 czerwiec, 2018 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
VIII szkolenie Konsekwencje przyjęcia pakietu ustaw tworzących tzw. Konstytucję Biznesu. (szczegóły i rejestracja...) 25 czerwiec, 2018 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl