DORADCA Zespół Doradców Finansowo – Księgowych Spółka z o. o.

Nazwisko i imię: Pomorska-Staszczak Agata
Nr wpisu: Lb - 1507
Adres kancelarii: Piłsudskiego 1A, 20-011 Lublin
Nr telefonu: 81- 532-23-75 wewn. 342
Email: a.pomorska@doradca.lublin.pl
Strona WWW: www.doradca.lublin.pl
Wykaz zatrudnionych radców prawnych: Grażyna Czerwińska, Monika Markisz, Agata Pomorska