DORADCA Zespół Doradców Finansowo – Księgowych Spółka z o. o.

Nazwisko i imię: Markisz Monika
Nr wpisu: Lb - 1204
Adres kancelarii: Piłsudskiego 1A, 20-011 Lublin
Nr telefonu: 81- 532-23-75 wewn. 350
Email: m.markisz@doradca.lublin.pl
Strona WWW: www.doradca.lublin.pl
Wykaz zatrudnionych radców prawnych: Grażyna Czerwińska, Monika Markisz, Agata Pomorska