slide-00-14 slideshow02 slideshow03

Aktualności:

Działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do uchwały nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, informuję, że wniosek o wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie złożyły poniżej wymienione osoby:

  1. Piotr Czyżyk
  2. Klaudia Nowak
  3. Elwira Wójtowicz-Sergiel

zgodnie z § 13 cytowanej wyżej Uchwały każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych, zgłoszone zastrzeżenie dołączone zostanie do akt sprawy.

Wicedziekan Rady
Sławomir Bartnik

poniedziałek, 03 grudzień 2018 16:32

XI edycja konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego"

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza XI edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Zgłoszenia należy przesyłać do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie do dn. 7 stycznia 2019 r. Ogłoszenie wyników odbędzie się w marcu 2019 roku.

poniedziałek, 03 grudzień 2018 15:57

LEX na specjalnych warunkach dla radców prawnych

Małe kancelarie radcowskie - 1- i 2-osobowe już teraz i aż do końca 2019 roku mogą korzystać z najnowszej oferty wydawnictwa Wolters Kluwer Polska na preferencyjnych warunkach. Przede wszystkim z produktu LEX Kancelaria Prawna, który jest kompleksowym narzędziem wspierającym pracę kancelarii.

Lubelska Izba Lekarska właśnie rozpoczęła i koordynuje gromadzenie deklaracji poparcia dla „Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej – „SZCZEPIMY, BO MYŚLIMY”, której owocem będzie uchronienie od niechybnych ludzkich nieszczęść i rodzinnych dramatów, jakie były jeszcze nie tak dawno dziełem śmiertelnych chorób, a z którymi skutecznie rozprawił się światowy program szczepień.

W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo sanitarne naszego społeczeństwa, Lubelska Izba Lekarska aktywnie wspiera Obywatelską Inicjatywę Ustawodawczą – „SZCZEPIMY, BO MYŚLIMY”, której celem jest zmiana ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w ustawie z 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej.

W dniach 24-25 listopada 2018r. na kortach Lubelskiego Klubu Tenisowego przy Al. Zygmuntowskich 4 odbył się V Otwarty Halowy Turniej Prawników w Tenisie, zorganizowany pod patronatem Dziekana Rady OIRP w Lublinie oraz Dziekana ORA w Lublinie przy wsparciu finansowym obu Izb. Ze strony naszej Izby zawody uroczyście otworzyła i wsparła startujących ciepłym słowem Pani Wicedziekan  Anna Fermus – Bobowiec. Założeniem turnieju była integracja środowiska prawniczego, chwila wytchnienia od zawodowych obowiązków i dobra sportowa zabawa. Założenie to zostało zrealizowane w pełni. Dla startujących niemniej ważne okazały się wyniki, o czym świadczy zacięty przebieg wielu spotkań. Na kortach były reprezentowane następujące zawody prawnicze: zawód adwokata, prokuratora, sędziego, referendarza sądowego i oczywiście radcy prawnego. Względy zdrowotne sprawiły, że barw naszej korporacji dzielnie bronili tylko kol. Anna Arciszewska i Marek Duszyński.

Uprzejmie informujemy, że szkolenie pn. "Stosowanie nowych przepisów o ochronie danych osobowych" odbędzie się 3 grudnia 2018 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Dydaktycznym przy ul. K. Wallenroda 4C w Lublinie.

Były Prezes KRRP Zenon Klatka: Z powodów osobistych i rodzinnych nie mogłem skorzystać z zaproszenia na Zjazd Nadzwyczajny. Za pośrednictwem naszego Dziekana przekazałem do Prezydium Zjazdu swoją ocenę sytuacji z prośbą o jej przedstawienie delegatom. Ponieważ Zjazd się nie odbył, więc i mojego głosu nie przedstawiono. Jego tekst – poniżej.

Kontakt:

Sekretariat

ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin
Tel. 81 532-06-95, 785-110-372
Fax 81 534-44-96
Księgowość: tel. 609-564-699

e-mail: poczta@oirp.lublin.pl

Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy (Aplikacja)

ul. Wallenroda 4C, 20-607 Lublin
tel. 81 444-71-00, 725-201-401
e-mail: aplikacja@oirp.lublin.pl
Ośrodek czynny w godz. 08.00-16.00
Godziny przyjęć interesantów: 09:00-15:00

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin
e-mail: osd@oirp.lublin.pl

Mapa dojazdu: