Dla RADCÓW PRAWNYCH

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych, zawierające informację czy i jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych (przykładowy druk)

Załącznik do Uchwały Nr 95/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej

 
 
Powered by Phoca Download