Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Komisja do przeprowadzenia losowania radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w dniu 14 listopada 2018 r. dokonała losowania radców prawnych oraz ich zastępców, którzy będą świadczyć nieodpłatną pomoc prawną. W załączeniu publikujemy wyciąg z protokołu Komisji zatwierdzony przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w dniu 19.11.2018 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie informuje, że w dniu 14 listopada 2018r. odbędzie się losowanie radców oraz zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019.

Wyniki losowania zostaną ogłoszone po zatwierdzeniu list radców prawnych przez Radę OIRP na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że OIRP w Lublinie rozpoczyna nabór zgłoszeń radców prawnych w celu realizowania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019 przyjmowane będą od dnia 8 października do 22 października 2018 r. (liczy się data wpływu deklaracji do OIRP).

Celem załączonego opracowania jest zwięzłe omówienie najważniejszych zmian wynikających z Ustawy z dnia 15 czerwca 2018 o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1467; dalej jako „Ustawa Zmieniająca”) w zakresie, w jakim zmiany te są istotne z punktu widzenia samorządu radców prawnych oraz świadczenia przez radców prawnych pomocy prawnej w systemie ustanowionym Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030; dalej zwanej „Ustawą o NPP” lub „Ustawą”).

Komisja do przeprowadzenia losowania radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w dniu 9 listopada 2017 r. dokonała losowania radców prawnych oraz ich zastępców, którzy będą świadczyć nieodpłatną pomoc prawną. W załączeniu publikujemy wyciąg z protokołu Komisji zatwierdzony przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w dniu 20.11.2017 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie informuje, że  listy radców prawnych wybranych w drodze losowania do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną opublikowane po zatwierdzeniu przez Radę OIRP na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2017 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie uprzejmie informuje, że  w dniu 9 listopada 2017 r. odbędzie się losowanie radców prawnych, którzy będą wyznaczeni do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Komisja do przeprowadzenia losowania radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w dniu 16 listopada 2016 r. dokonała losowania radców prawnych oraz ich zastępców, którzy będą świadczyć nieodpłatną pomoc prawną. W załączeniu publikujemy wyciąg z protokołu Komisji zatwierdzony przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w dniu 21.11.2016 r.

Komisja do przeprowadzenia losowania radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w dniu 16 listopada 2016 r. dokonała losowania radców prawnych oraz ich zastępców, którzy będą świadczyć nieodpłatną pomoc prawną. 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w dniu 21 listopada 2016 r. podejmie uchwałę w sprawie listy radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dniu 22 listopada 2016 r. na stronie OIRP zostaną opublikowane listy radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Strona 1 z 2