Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Komisja do przeprowadzenia losowania radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w dniu 9 listopada 2017 r. dokonała losowania radców prawnych oraz ich zastępców, którzy będą świadczyć nieodpłatną pomoc prawną. W załączeniu publikujemy wyciąg z protokołu Komisji zatwierdzony przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w dniu 20.11.2017 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie informuje, że  listy radców prawnych wybranych w drodze losowania do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną opublikowane po zatwierdzeniu przez Radę OIRP na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2017 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie uprzejmie informuje, że  w dniu 9 listopada 2017 r. odbędzie się losowanie radców prawnych, którzy będą wyznaczeni do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Komisja do przeprowadzenia losowania radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w dniu 16 listopada 2016 r. dokonała losowania radców prawnych oraz ich zastępców, którzy będą świadczyć nieodpłatną pomoc prawną. W załączeniu publikujemy wyciąg z protokołu Komisji zatwierdzony przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w dniu 21.11.2016 r.

Komisja do przeprowadzenia losowania radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w dniu 16 listopada 2016 r. dokonała losowania radców prawnych oraz ich zastępców, którzy będą świadczyć nieodpłatną pomoc prawną. 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w dniu 21 listopada 2016 r. podejmie uchwałę w sprawie listy radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dniu 22 listopada 2016 r. na stronie OIRP zostaną opublikowane listy radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie uprzejmie informuje, że  w dniu 16 listopada 2016 r. odbędzie się losowanie radców prawnych, którzy będą wyznaczeni do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że OIRP w Lublinie rozpoczyna nabór zgłoszeń radców prawnych w celu realizowania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017 przyjmowane będą od dnia 13 października do 27 października 2016 r. (liczy się data wpływu deklaracji do OIRP).

W załączeniu publikujemy stanowisko Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zasad rozliczania podatku od towarów i usług przez adwokatów i radców prawnych świadczących nieodpłatną pomoc prawną na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłantej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255).

W związku ze zbliżającym sie terminem zawarcia umów pomiędzy starostami a radcami prawnymi w sprawie zasad świadczenia porad w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej zawieranych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w załączeniu przedstawiam pismo z dnia 21 października 2015 r. Krajowej Izby Radców Prawnych do Ministra Sprawiedliwości wraz z opinią prawną dotyczącą podatku od towarów i usług a wynagrodzeniem radców prawnych świadczących nieodpłatną pomoc prawną.

Strona 1 z 2