Ubezpieczenia

W załączeniu publikujemy następujące dokumenty:

  1. POLISA NR RRX 00000001: DOWÓD ZAWARCIA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH (UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE)
  2. POLISA NR RRX 00000002: DOWÓD ZAWARCIA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH (UBEZPIECZENIE DODATKOWE)
  3. POLISA NR RRX 00000003: DOWÓD ZAWARCIA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW RADCÓW PRAWNYCH