Nr konta OIRP w Lublinie:

Składkę członkowską prosimy wpłacać na rachunek bankowy, który jest zindywidualizowany dla każdego radcy prawnego. Informacje o indywidualnych nr konta udziela Księgowość.

Informacja o wysokości należnej składki oraz saldzie konta indywidualnego dostępna jest również w Ekstranecie dla radców, w zakładce "Płatności".

Zmiana wysokości składek: członkowskiej oraz ubezpieczeniowej OC

Informujemy, że na podstawie Uchwały nr 109/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2016 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych, od dnia 1 stycznia 2016 r. zmianie ulega wysokość następujących składek:

  • dla radców prawnych wykonujących zawód składka łączna wynosi 100,00 zł miesięcznie, w tym składka członkowska: 81,00 zł oraz ubezpieczeniowa: 19,00 zł;
  • dla radców prawnych niewykonujących zawodu składka członkowska wynosi 81,00 zł miesięcznie;
  • dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami wykonujących zawód składka łączna wynosi 61,00 zł miesięcznie, w tym składka członkowska: 42,00 zł oraz ubezpieczeniowa: 19,00 zł.

Wysokość składek dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami niewykonujących zawodu oraz aplikantów radcowskich pozostaje bez zmian. Link do ww. Uchwały: http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/523