wtorek, 23 maj 2017 15:23

Wzór dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych dla kancelarii radcy prawnego

Informujemy, iż na zlecenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie została przygotowana, przez wyspecjalizowaną kancelarię, dokumentacja zawierająca politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemami informatycznymi funkcjonującymi w kancelariach. Obowiązek wdrożenia tego typu dokumentów w kancelariach wynika z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Biorąc pod uwagę fakt zapowiadanych i już realizowanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych kontroli wykonywania przez kancelarie ww. obowiązków każdy radca prawny prowadzący kancelarię winien wdrożyć taką dokumentację w swojej kancelarii.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie nabyła prawa do wzorcowej dokumentacji na zasadzie licencji, która upoważnia do udzielenia sublicencji na rzecz członków naszej Izby. Warunkiem otrzymania wzorcowej dokumentacji jest uzupełnienie i dostarczenie do Izby podpisanej przez danego radcę umowy sublicencji załączonej do niniejszej wiadomości. W umowie należy wskazać adres poczty elektronicznej na który Izba prześle pliki elektroniczne zawierające dokumentację w dwóch wariantach:

  • dla kancelarii radców prawnych, które zdecydowały się albo zdecydują się na powołanie administratora bezpieczeństwa informacji, albo
  • dla kancelarii radców prawnych, które nie mają w swoich strukturach wyodrębnionego stanowiska administratora bezpieczeństwa informacji.

Zaznaczamy, że prawo otrzymania powyższej dokumentacji przysługuje jedynie radcom prawnym zrzeszonym w OIRP w Lublinie oraz że nie może być ona wykorzystywana w sposób komercyjny inny niż wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych w kancelarii prowadzonej przez takiego radcy prawnego.

Czytany 2922 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 29 maj 2017 15:28