Komunikaty dla radców prawnych

wtorek, 14 kwiecień 2015 12:46

Wyszukiwarka prawników europejskich

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że od września 2014 roku na Portalu e-Sprawiedliwości Komisji Europejskiej pod adresem: https://e-justice.europa.eu/content_find_a_lawyer-334-pl.do funkcjonuje dostępna publicznie wyszukiwarka prawników europejskich - find-a-lawyer (FAL) skupiająca niemal wszystkie samorządy członkowskie z krajów Unii Europejskiej. Wyszukiwarka jest dostępna we wszystkich językach urzędowych UE i umożliwia wyszukanie prawnika w poszczególnych krajach według różnych kryteriów (imienia i nazwiska, miejscowości, preferowanego obszaru praktyki zawodowej czy znajomości języków obcych). To użyteczne narzędzie pozwala obywatelom państw członkowskich UE na łatwe dotarcie do prawników europejskich: Komisja Europejska promuje wyszukiwarkę jako podstawowe źródło informacji dla obywateli UE.

wtorek, 24 marzec 2015 10:59

Nowy numer PRAWNIKA - 1/35 2015

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru (1/35 2015) Biuletynu PRAWNIK, dostępnego TUTAJ, w menu "O Izbie" -> "Biuletyn Prawnik" oraz w serwisie Issuu.com.

Szanowni Państwo,

Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych rozpoczęła realizację inicjatywy stworzenia bazy danych radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

środa, 25 luty 2015 10:44

Karta ewidencyjna - wyjaśnienie

Szanowni Państwo,

W załączeniu publikujemy pismo Pani Sekretarz KRRP Barbary Kras z dnia 24 lutego br., l.dz. 7191/2015 wraz z załącznikiem.

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych stworzyło ogólnopolski rejestr radców prawnych - meditorów połączony z platformą wymiany informacji między mediatorami.

Na stronie www.cmg.kirp.pl zamieszczony został formularz rejestracyjny, który umożliwia wpisanie się na ogólnopolską listę radców prawnych - mediatorów. Dostepne jest także forum, które ma służyć wymianie informacji i doświadczeń między radcami prawnymi wykonującymi funkcję mediatora.

wtorek, 03 luty 2015 13:11

Nowa Biblioteka Prawa Samorządowego

Szanowni Państwo,

Pod adresem www.bibliotekakirp.pl działa Nowa Biblioteka Prawa Samorządowego. Dostępne są tam uchwały Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, uchwały, opinie i stanowiska Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, a także stanowiska i opinie Ośrodka Badań Studiów i Legislacji.

Od tej pory po każdym posiedzeniu uchały będą zamieszczane w Bibliotece, skąd będą je mogli Państwo pobrać lub przeglądać online.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie projektu pt. „Student – kompetentny stażysta – wykwalifikowany pracownik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego zasadniczym celem jest umocnienie współpracy tego Wydziału z pracodawcami w zakresie lepszego przygotowania Studentów V roku jednolitych studiów magisterskich kierunku Prawo do wejścia na rynek pracy, informujemy Radców Prawnych przynależących do OIRP w Lublinie o możliwości nawiązania współpracy przy organizacji staży w ramach wspomnianego wyżej projektu.

poniedziałek, 26 styczeń 2015 10:44

Karta ewidencyjna

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni

Uprzejmie informuję, że Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  ustaliło wzór karty ewidencyjnej (uchwała Prezydium z dn. 13 grudnia 2015r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej), która zastąpiła dotychczasową kartę danych osobowych.  Ustalenie wzoru karty ewidencyjnej wynikało ze zmiany ustawy z dn. 6 lipca 1982r. o radcach prawnych ( Dz.U. z 2014r. poz. 637 ), która m. in. rozszerzyła obowiązek ewidencyjny Rad oirp prowadzących listy radców prawnych o zgromadzenie adresów dla doręczeń. Mając na uwadze wskazany powyżej obowiązek, KRRP, zobowiązała Rady oirp  do uzupełnienia ewidencji radców prawnych w oparciu o karty ewidencyjne.

Uchwała Nr  586/IX/2014 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zasad wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu.

Na podstawie  §  2 ust. 2 Regulaminu postępowania rad okręgowych izb radców prawnych  przy wyznaczaniu radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu w trybie  przepisów Kodeksu postepowania cywilnego stanowiącego załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 152/VII/2010 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw  z urzędu,  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie uchwala:

poniedziałek, 24 listopad 2014 11:47

Nowy Kodeks Etyki Radcy Prawnego uchwalony

W sobotę, 22 listopada br., w Warszawie zgromadzeni na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych przyjęli nowy Kodeks Etyki Radcy Prawnego.

Zjazd przyjął dokument w nowej redakcji. Pojawiły się w nim m.in. odniesienia do funkcji obrońcy, jaką osoby wykonujące ten zawód będą mogły pełnić od 1 lipca 2015 r. Określono także zasady informowania o wykonywaniu zawodu, pozyskiwania klientów i wykonywania czynności zawodowych drogą elektroniczną.