Komunikaty dla radców prawnych

wtorek, 07 lipiec 2015 22:02

Dzień Radcy Prawnego 2015

4 lipca br. z okazji Dnia Radcy Prawnego na stadionie K.S. „Budowlani” w Lublinie zgromadzili się radcowie prawni z rodzinami oraz zaproszeni goście. Piknik rozpoczął mecz piłkarski pomiędzy reprezentacją lubelskich sędziów i prokuratorów, a drużyną radców prawnych i pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tegoroczną niespodzianką był puchar dla zwycięskiej drużyny ufundowany przez Panią Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie Annę Przyborowską-Klimczak, który trafił do drużyny gości. W trakcie meczu organizatorzy zaproponowali wiele atrakcji dla najmłodszych, którzy spędzali czas pod opieką lubelskich animatorów. Po meczu Dziekan Rady OIRP w Lublinie wręczył złote i srebrne odznaki honorowe "Zasłużony Dla Samorządu Radców Prawnych" przyznane przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

Dodatkowe informacje

  • Data rozpoczęcia sobota, 04 lipiec 2015

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 lipca 2015 r. wszedł w życie nowy Kodeks Etyki Radcy Prawnego, przyjęty uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. Ponadto, również z dniem 1 lipca zaczął obowiązywać nowy Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego, przyjęty uchwałą Nr 94/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2015 r. Regulamin określa szczegółowe zasady wykonywania zawodu radcy prawnego i jest stosowany odpowiednio do aplikantów radcowskich oraz prawników zagranicznych.

Wymienione wyżej dokumenty publikujemy w załączeniu.

niedziela, 05 lipiec 2015 17:53

Uroczyste ślubowanie radców prawnych

Ponad sto osób dołączyło do grona lubelskich radców prawnych. W dniu 26 czerwca 2015 r. o godz. 17.00 w  Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste ślubowanie. Specjalnymi nagrodami wyróżniono 7 osób, które najlepiej zdały egzamin: Wiktoria Bartosiewicz, Paulina Bartoszcze, Łukasz Chrościcki, Jakub Leraczyk, Sylwia Paduchowska, Agnieszka Pisarska i Monika Poszepczyńska. Nagrody otrzymały również szczególnie zasłużone w działalności na rzecz samorządu osoby: Joanna Król, Katarzyna Leszczyńska oraz Iwona Szymanek-Mazur. Uroczystość została rozpoczęta przez Dziekana Rady OIRP w Lublinie Marka Pawłowskiego, który pogratulował zdanego egzaminu, zwrócił uwagę treść roty ślubowania i prestiż zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego oraz zachęcał do udziału w działaniach samorządu. Po wygłoszeniu roty ślubowania, członkowie Prezydium Rady OIRP w Lublinie wręczyli młodym radcom prawnym nagrody i upominki od lubelskiej izby oraz wydawnictw prawniczych. Uroczystość zakończyła się tradycyjnie symboliczną lampką szampana.

niedziela, 05 lipiec 2015 16:05

Newsletter CCBE - Nr 43, czerwiec 2015

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do lektury czerwcowego newslettera CCBE.

środa, 01 lipiec 2015 22:23

KOMUNIKAT – KARTA EWIDENCYJNA

W związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających możliwość wykonywania przez radców prawnych uprawnień obrońców w procesach karnych, ponawiamy apel do wszystkich radców prawnych, którzy do dnia 30.06 nie dostarczyli Karty ewidencyjnej o jej złożenie.

Uprzejmie przypominamy, że Karta ewidencyjna zawiera:

  • informację o pozostawaniu w stosunku pracy (na potrzeby ustalenia uprawnień radcy prawnego do występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym)
  • gotowość do świadczenia pomocy prawnej z urzędu jako obrońca w sprawach karnych
  • adres do doręczeń, na który będą docierały dwumiesięczniki "Radca prawny" w formie papierowej, kwartalnik "Radca prawny. Zeszyty Naukowe" w formie papierowej (po złożeniu deklaracji o sposobie dostępu do czasopism).
    Uwaga: brak dostarczenia karty ewidencyjnej z wypełnioną deklaracją w części J. spowoduje możliwość lektury dwumiesięcznika TYLKO w formie elektronicznej.
  • aktualizację danych.

W związku z decyzją uczestników szkolenia na terenie Republiki Białorusi o przeznaczeniu funduszy niewykorzystanych na koszty szkolenia, a stanowiących składkę uczestników, przedstawiam potwierdzenie wpłaty pozostałych środków na wskazany cel – Hospicjum Dla Dzieci im. Małego Księcia.

Marek Pawłowski
Dziekan Rady OIRP w Lublinie

W poniedziałek 15 czerwca br. odbyło się III Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie IX Kadencji. Zgromadzenie otworzył Dziekan Rady Marek Pawłowski, który przywitał Delegatów oraz zaproszonego Gościa Pana Ministra Andrzeja Kalwasa.

W dniach 13-14 czerwca 2015 r., zgodnie z jesiennymi zapowiedziami, w gościnnym Lubelskim Klubie Tenisowym przy Al. Zygmuntowskich odbyły się Letnie Mistrzostwa Lubelszczyzny Prawników 2015 r. w tenisie ziemnym. Jak poprzednio, impreza została zorganizowana pod patronatem Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym obu tych izb. Sędzią i zarazem sprawnym organizatorem turnieju był p. Ksawery Zaborski.

Dodatkowe informacje

  • Data rozpoczęcia sobota, 13 czerwiec 2015
  • Data zakończenia niedziela, 14 czerwiec 2015
sobota, 23 maj 2015 21:29

Newsletter CCBE

Zapraszamy do lektury kwietniowego newslettera CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe - Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE), który publikujemy w załączeniu poniżej.

Pod takim właśnie tytułem, Krajowa Rada Radców Prawnych, we współpracy z „Dziennikiem Gazetą Prawną” oraz dwumiesięcznikiem „Radca Prawny”, zorganizowała pierwszą z debat poświęconych dostępowi do wymiaru sprawiedliwości. Jej gospodarzem był Dariusz Sałajewski, prezes KRRP.

W debacie wzięli udział: Borys Budka, Minister Sprawiedliwości, Roman Hauser, Przewodniczący KRS, Iwona Kujawa, dyr. Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej, Karol Dałek, z-ca dyr. w tymże departamencie, Waldemar Szmidt, dyr. Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, Waldemar Żurek, rzecznik prasowy KRS, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie.