Komunikaty dla radców prawnych

Informujemy, że Krajowa Rada Radców Prawnych w ramach projektu wspierającego prowadzenie kancelarii przez członków naszej korporacji zawarła umowę o współpracy z PKN ORLEN.

W oparciu o nią, każdy radca prawny oraz aplikant radcowski (przedsiębiorca) upoważniony będzie do zakupu paliwa z upustem w wysokości 12 groszy na każdej stacji firmowanej przez PKN ORLEN, ponadto otrzyma inne rabaty na stacjach, a także będzie miał możliwość dokonywania płatności za przejazdy autostradami oraz za parkowanie w największych miastach w Polsce – w ramach rachunku udostępnianego przez PKN ORLEN dzięki karcie MIKRO FLOTA.

Zdając sobie sprawę z faktu, jak wiele kosztów pochłania uruchomienie oraz wypromowanie instytucji kancelarii radcy prawnego, w tym: wykonanie projektu strony internetowej, wykupienie miejsca na serwerze oraz domeny (min. 2000 zł netto + regularne koszty utrzymania), Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie oferuje formę wsparcia dla radców prawnych, w ramach której każdy radca prawny wykonujący zawód i/lub prowadzący własną kancelarię może otrzymać wszystkie ww. elementy promocji i identyfikacji w Internecie – bezpłatnie, a ściślej:

W związku ze zbliżającym sie terminem zawarcia umów pomiędzy starostami a radcami prawnymi w sprawie zasad świadczenia porad w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej zawieranych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w załączeniu przedstawiam pismo z dnia 21 października 2015 r. Krajowej Izby Radców Prawnych do Ministra Sprawiedliwości wraz z opinią prawną dotyczącą podatku od towarów i usług a wynagrodzeniem radców prawnych świadczących nieodpłatną pomoc prawną.

środa, 25 listopad 2015 10:49

Nowe zasady wpisów na Listy Mediatorów

POLSKA IZBA MEDIATORÓW (https://www.facebook.com/groups/polskaizbamediatorow) ogłosiła nowe przepisy regulujące starania wpisów na Listy Mediatorów, w tym Mediatorów Stałych w Sądach Okręgowych. Jeśli masz kwalifikacje mediatora - odbyłeś/-aś profesjonalne kształcenie - wypełnij KARTĘ MEDIATORA (publikujemy w załączeniu) i prześlij do wybranej organizacji.

W związku z wykonywaniem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) informuję, iż do dnia 23 października 2015 r. przyjmowane były deklaracje radców prawnych, którzy byli chętni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Po zamknięciu listy złożonych deklaracji Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w dniu 9 listopada 2015 r. podjęła uchwałę Nr 1232/IX/2015 w sprawie weryfikacji zgłoszeń poprzez wykreślenie radców prawnych z projektu listy radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Komisja do przeprowadzenia losowania radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w dniu 10 listopada 2015 r., dokonała losowania radców prawnych oraz ich zastępców, którzy będą świadczyć nieodpłatną pomoc prawną. W załączeniu publikujemy wyciąg z protokołu Komisji.

Informuję, iż do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie wpłynęło pismo Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w którym zaproponowano zawarcie porozumienia z radcami prawnymi w celu obsługi cudzoziemców przez radców prawnych. Szef Urzędu prosił o wskazanie radców prawnych, którzy obsługę cudzoziemców będą pełnić. Skan pisma jest dostępny TUTAJ.

Informujemy, że od 1 października 2015 r. odzyskiwanie zaległych należności od kontrahentów z Niemiec stało się jeszcze łatwiejsze. Polscy obywatele i przedsiębiorcy mogą złożyć pozew do sądu w Niemczech o wydanie europejskiego nakazu zapłaty (ENZ) on-line. ENZ umożliwia uzyskanie tytułu  egzekucyjnego pozwalającego na legalne podjęcie działań zmierzających do odzyskania należności pieniężnych od dłużnika zagranicznego. Postępowanie ma na celu uproszczenie, przyspieszenie oraz ograniczenie kosztów procesów sądowych w sprawach transgranicznych. Postępowanie ma zastosowanie do spraw cywilnych i handlowych dotyczących bezspornych roszczeń pieniężnych.

Szanowni Państwo,

W załączeniu publikujemy Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji z dnia 1 października 2015 r. w sprawie tajemnicy zawodowej w związku z żądaniem komornika w trybie art. 761 K.P.C.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Radców Prawnych na posiedzeniu w dniu 11 września 2015 r. przyjęła Regulamin wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy (uchwała Nr 97/IX/2015).