Komunikaty dla radców prawnych

Informuję, iż do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie wpłynęło pismo Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w którym zaproponowano zawarcie porozumienia z radcami prawnymi w celu obsługi cudzoziemców przez radców prawnych. Szef Urzędu prosił o wskazanie radców prawnych, którzy obsługę cudzoziemców będą pełnić. Skan pisma jest dostępny TUTAJ.

Informujemy, że od 1 października 2015 r. odzyskiwanie zaległych należności od kontrahentów z Niemiec stało się jeszcze łatwiejsze. Polscy obywatele i przedsiębiorcy mogą złożyć pozew do sądu w Niemczech o wydanie europejskiego nakazu zapłaty (ENZ) on-line. ENZ umożliwia uzyskanie tytułu  egzekucyjnego pozwalającego na legalne podjęcie działań zmierzających do odzyskania należności pieniężnych od dłużnika zagranicznego. Postępowanie ma na celu uproszczenie, przyspieszenie oraz ograniczenie kosztów procesów sądowych w sprawach transgranicznych. Postępowanie ma zastosowanie do spraw cywilnych i handlowych dotyczących bezspornych roszczeń pieniężnych.

Szanowni Państwo,

W załączeniu publikujemy Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji z dnia 1 października 2015 r. w sprawie tajemnicy zawodowej w związku z żądaniem komornika w trybie art. 761 K.P.C.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Radców Prawnych na posiedzeniu w dniu 11 września 2015 r. przyjęła Regulamin wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy (uchwała Nr 97/IX/2015).

wtorek, 07 lipiec 2015 22:02

Dzień Radcy Prawnego 2015

4 lipca br. z okazji Dnia Radcy Prawnego na stadionie K.S. „Budowlani” w Lublinie zgromadzili się radcowie prawni z rodzinami oraz zaproszeni goście. Piknik rozpoczął mecz piłkarski pomiędzy reprezentacją lubelskich sędziów i prokuratorów, a drużyną radców prawnych i pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tegoroczną niespodzianką był puchar dla zwycięskiej drużyny ufundowany przez Panią Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie Annę Przyborowską-Klimczak, który trafił do drużyny gości. W trakcie meczu organizatorzy zaproponowali wiele atrakcji dla najmłodszych, którzy spędzali czas pod opieką lubelskich animatorów. Po meczu Dziekan Rady OIRP w Lublinie wręczył złote i srebrne odznaki honorowe "Zasłużony Dla Samorządu Radców Prawnych" przyznane przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

Dodatkowe informacje

  • Data rozpoczęcia sobota, 04 lipiec 2015

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 lipca 2015 r. wszedł w życie nowy Kodeks Etyki Radcy Prawnego, przyjęty uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. Ponadto, również z dniem 1 lipca zaczął obowiązywać nowy Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego, przyjęty uchwałą Nr 94/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2015 r. Regulamin określa szczegółowe zasady wykonywania zawodu radcy prawnego i jest stosowany odpowiednio do aplikantów radcowskich oraz prawników zagranicznych.

Wymienione wyżej dokumenty publikujemy w załączeniu.

niedziela, 05 lipiec 2015 17:53

Uroczyste ślubowanie radców prawnych

Ponad sto osób dołączyło do grona lubelskich radców prawnych. W dniu 26 czerwca 2015 r. o godz. 17.00 w  Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste ślubowanie. Specjalnymi nagrodami wyróżniono 7 osób, które najlepiej zdały egzamin: Wiktoria Bartosiewicz, Paulina Bartoszcze, Łukasz Chrościcki, Jakub Leraczyk, Sylwia Paduchowska, Agnieszka Pisarska i Monika Poszepczyńska. Nagrody otrzymały również szczególnie zasłużone w działalności na rzecz samorządu osoby: Joanna Król, Katarzyna Leszczyńska oraz Iwona Szymanek-Mazur. Uroczystość została rozpoczęta przez Dziekana Rady OIRP w Lublinie Marka Pawłowskiego, który pogratulował zdanego egzaminu, zwrócił uwagę treść roty ślubowania i prestiż zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego oraz zachęcał do udziału w działaniach samorządu. Po wygłoszeniu roty ślubowania, członkowie Prezydium Rady OIRP w Lublinie wręczyli młodym radcom prawnym nagrody i upominki od lubelskiej izby oraz wydawnictw prawniczych. Uroczystość zakończyła się tradycyjnie symboliczną lampką szampana.

niedziela, 05 lipiec 2015 16:05

Newsletter CCBE - Nr 43, czerwiec 2015

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do lektury czerwcowego newslettera CCBE.

środa, 01 lipiec 2015 22:23

KOMUNIKAT – KARTA EWIDENCYJNA

W związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających możliwość wykonywania przez radców prawnych uprawnień obrońców w procesach karnych, ponawiamy apel do wszystkich radców prawnych, którzy do dnia 30.06 nie dostarczyli Karty ewidencyjnej o jej złożenie.

Uprzejmie przypominamy, że Karta ewidencyjna zawiera:

  • informację o pozostawaniu w stosunku pracy (na potrzeby ustalenia uprawnień radcy prawnego do występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym)
  • gotowość do świadczenia pomocy prawnej z urzędu jako obrońca w sprawach karnych
  • adres do doręczeń, na który będą docierały dwumiesięczniki "Radca prawny" w formie papierowej, kwartalnik "Radca prawny. Zeszyty Naukowe" w formie papierowej (po złożeniu deklaracji o sposobie dostępu do czasopism).
    Uwaga: brak dostarczenia karty ewidencyjnej z wypełnioną deklaracją w części J. spowoduje możliwość lektury dwumiesięcznika TYLKO w formie elektronicznej.
  • aktualizację danych.

W związku z decyzją uczestników szkolenia na terenie Republiki Białorusi o przeznaczeniu funduszy niewykorzystanych na koszty szkolenia, a stanowiących składkę uczestników, przedstawiam potwierdzenie wpłaty pozostałych środków na wskazany cel – Hospicjum Dla Dzieci im. Małego Księcia.

Marek Pawłowski
Dziekan Rady OIRP w Lublinie