Komunikaty dla radców prawnych

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze strony internetowej innowacyjnego projektu KRRP - ogólnopolskiego portalu ofert dedykowanych dla radców prawnych i aplikantów radcowskich www.DlaRadcow.pl.

W związku z koniecznością przedstawienia prezesom poszczególnych sądów powszechnych wykazów radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu, deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu oraz wykazów radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym w celu umożliwienia oskarżonym korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym, zwracam się z prośbą o zgłaszanie się chętnych do umieszczenia w tych wykazach.

W odpowiedzi na apel Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), poparty przez Komitet ds. Zagranicznych KRRP, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie włącza się w pomoc dla uchodźców przebywających na greckiej wyspie Lesbos. W związku z powyższym poszukiwani są radcowie prawni gotowi służyć taką pomocą uchodźcom w miejscu ich pobytu, przez okres dwóch-trzech tygodni. Koszty pobytu będą pokrywane z funduszy zgromadzonych przez CCBE.

Szanowni Państwo,

Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, działając na mocy Uchwały KRRP nr 24/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. i realizując cele statutowe polegające m.in. na wspieraniu współpracy z instytucjami międzynarodowymi działającymi w obszarze praw człowieka, zaprasza do składania wniosków o wpis na listę radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Wobec pojawiających się w mediach informacji sugerujących, iż zapadła już decyzja w sprawie obniżenia opłat za czynności radców prawnych uprzejmie informujemy, że na dzień 31 maja 2016 r., do Krajowej Rady Radców Prawnych nie wpłynęły żadne projekty obejmujące swoją materią obecną treść rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu. Projekty takie nie są również dostępne na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. W wykazie prac legislacyjnych dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się wyłącznie informacja o trwających pracach nad powyższymi projektami.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 kwietnia 2016 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Krajową Radą Radców Prawnych a Wolters Kluwer S.A. ustalające warunki współpracy dotyczące wprowadzenia oferty specjalnej na pozyskanie licencji do korzystania z SIP LEX przez radców prawnych z tzw. małych kancelarii radcowskich (1-,2-,3-osobowych).

Uprzejmie informuję, iż od dnia 1 grudnia 2015 roku Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, w ramach porozumień, w czterech poznańskich sądach wynajmuje pokoje dla radców prawnych.

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiam pismo Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Zbigniewa Pawlaka. Uprzejmie proszę Państwa o przesłanie danych, o których mowa w piśmie, do dnia 1 lutego 2016 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z Koleżeńskim pozdrowieniem,
Hanna Chabros
Wicedziekan Rady

Porozumienie o współpracy w zakresie obsługi ubezpieczeń ochrony prawnej, zawarte w dniu 29 grudnia 2015 r. pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a PZU Pomoc Spółką Akcyjną w Warszawie, już obowiązuje i stwarza radcom prawnym prowadzącym kancelarie możliwość nawiązania współpracy na zasadach określonych w tym porozumieniu. Udostępniamy do wiadomości wszystkich radców prawnych tekst porozumienia wraz załącznikami.