Komunikaty dla radców prawnych

poniedziałek, 26 czerwiec 2017 09:54

Zaproszenie do udziału w projekcie Radcadlamnie.pl

Zachęcamy radców prawnych z naszej izby do zgłaszania się do udziału w projekcie realizowanym pod patronatem Krajowej Izby Radców Prawnych. Wszelkie informacje na ten temat są dostępne na stronie www.radcadlamnie.pl oraz pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Szczegółowy opis projektu publikujemy również w załączeniu.

W miniony piątek 23 czerwca około godziny 15 do skrzynek kancelarii adwokackich, notarialnych i radcowskich w całej Polsce zaczęły przychodzić wiadomości podszywające się pod komunikat o kontroli GIODO. Niebezpieczna wiadomość nosi tytuł Powiadomienie o planowanej kontroli GIODO w państwa Kancelarii i nie licząc logo GIODO oraz podpisu w formie standardowej stopki nie zawiera żadnej dodatkowej treści.

Nadawcą jest adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w wiadomości jest załącznik - plik o nazwie "Powiadomienie o planowanej kontroli GIODO.PDF.zip"Prosimy nie otwierać załącznika, ponieważ może to spowodować utratę danych. Mail najlepiej skasować ze skrzynki bez otwierania.

W załączeniu publikujemy Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie zasady rozliczania czasu pracy radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia dni ustawowo wolnych od pracy.

Szanowni Państwo,

W związku z uprawnieniem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie do zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie, uprzejmie prosimy, by osoby zainteresowane  dostarczyły do tutejszej Okręgowej Izby Radców Prawnych wypełnione zgłoszenie w formie edytowanej (na nośniku lub na adres mailowy Izby Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz komplet wymaganych dokumentów, w terminie do dnia 22 czerwca 2017 r. 

Informujemy, że Rzecznik Praw Pacjenta prowadzi nabór na przedstawiciela Rzecznika Praw Pacjenta do Wojewódzkich Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych kolejnej kadencji na lata 2018-2023. W załączeniu publikujemy szczegółowy komunikat w tej sprawie.

Baza danych radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed  Europejskim Trybunałem Praw Człowieka  obejmować ma radców prawnych wyrażających wolę świadczenia pomocy prawnej dla osób  fizycznych składających skargi indywidualne.

Ww baza danych publikowana będzie na stronach internetowych Trybunału, KRRP oraz na stronie OIRP. Baza danych udostępniona zostanie w formie list zawierających imię i nazwisko radcy prawnego oraz dane kontaktowe. Zgłoszenia do bazy danych przyjmowane będą do dnia 12 maja 2017r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia powinny zawierać: imię i nazwisko, numer wpisu, adres do korespondencji, nr telefony komórkowego, nazwę kancelarii, adres poczty elektronicznej, preferowany język obcy do komunikacji oraz zgodę na publikację tych danych na stronach internetowych ETPCz, KRRP, OIRP. Baza danych będzie aktualizowana.

Zgłoszenie prosimy także przesłać do OIRP w Lublinie na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Regulacja wprowadzona ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, objęła umowy zlecenia (art. 734 k.c.) oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.), wykonywane przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi będącego osobą fizyczną na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej. Warunkiem stosowania tej regulacji jest, by Zleceniobiorca nie wykonywał działalności gospodarczej albo – jeśli ją wykonuje – nie zatrudniał pracowników i nie zawierał umów ze zleceniobiorcami.

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej odpowiedzialność solidarną pełnomocników dokonujących zgłoszenia rejestracyjnego VAT, w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji opracowana została informacja, którą Wiceprezes KRRP Leszek Korczak skierował w dniu 21 grudnia 2016 r. do Dziekanów rad okręgowych izb radców prawnych celem przekazania jej radcom prawnym zrzeszonym w danej OIRP.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że OIRP w Lublinie rozpoczyna nabór zgłoszeń radców prawnych w celu realizowania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017 przyjmowane będą od dnia 13 października do 27 października 2016 r. (liczy się data wpływu deklaracji do OIRP).

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze strony internetowej innowacyjnego projektu KRRP - ogólnopolskiego portalu ofert dedykowanych dla radców prawnych i aplikantów radcowskich www.DlaRadcow.pl.