Komunikaty dla radców prawnych

Krajowa Rada Radców Prawnych nawiązała współpracę z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w ramach której radcowie prawni mogą skorzystać z bezpłatnej testowej wersji programu Kleos, służącego do wspierania zarządzania kancelariami lub działami prawnymi.

Nieodpłatne użytkowanie systemu Kleos jest możliwe przez 90 dni od chwili pobrania. Wersja testowa jest dostępna od 24 lipca 2018 r. aż do 31 marca 2019 r. Aby poznać pełną funkcjonalność systemu, należy wypełnić formularz rejestracyjny pod adresem: http://landing.kleos.wolterskluwer.com/pl_wersja_probna

Informujemy, że w uzupełnieniu do udostępnionego wcześniej Poradnika dla radców prawnych i adwokatów - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) - publikujemy w Extranecie dla radców prawnych Wzór polityki ochrony danych w kancelarii.

Aby otrzymać ww. materiał proszę zalogować się na swoje konto w Extranecie i pobrać dokument z zakładki: PRZYDATNE DOKUMENTY → RODO.

Dnia 19 maja br. mija termin, w którym zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015, poz. 1893), przedsiębiorca powinien uzupełnić wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numer PESEL, w przypadku gdy wpis takiej informacji nie zawiera. Przepis ten stanowi, że przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy, zaś ustawa weszła w życie 19 maja 2016 r. Po upływie wskazanego terminu 2 lat Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.

Ze względu na powyższe publikujemy ten komunikat celem rozpowszechnienia informacji wśród radców prawnych, aby uniknąć negatywnych konsekwencji zaniedbania wskazanego wyżej obowiązku.

 

Informujemy o udostępnieniu materiału pt. „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Poradnik dla radców prawnych i adwokatów”. Publikacja dotyczy stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w kancelarii radcy prawnego. W poradniku zostały przedstawione podstawowe zasady przetwarzania danych oraz obowiązki wynikające z RODO w odniesieniu do działalności radcy prawnego. Częścią publikacji są również wzory podstawowych dokumentów wykonujących obowiązki z RODO do zastosowania w kancelarii radcy prawnego.

Aby otrzymać ww. opracowanie proszę zalogować się na swoje konto w Extranecie i pobrać pliki z zakładki: PRZYDATNE DOKUMENTY → RODO → RODO_CALOSC.zip.

W załączeniu publikujemy Uchwałę Nr 805/X/2018 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2018 r., zgodnie z treścią której III Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie X Kadencji odbędzie się 4 czerwca 2018 r. o godz. 16.00 w Ośrodku Szkoleniowo - Dydaktycznym OIRP w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C.

Otrzymaliśmy informację z Krajowej Rady Radców Prawnych, że przedłużyły się prace nad opracowaniem polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w kancelarii radcy prawnego uwzględniającej rozwiązania prawa unijnego tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

W ślad za korespondencją od Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Leszka Korczaka informujemy, co następuje: w związku z zapowiadanym przez Ośrodek Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych zakończeniem prac nad opracowaniem polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w kancelarii radcy prawnego uwzględniającym rozwiązania prawa unijnego tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informujemy, że prace zostaną zakończone do dnia 5 kwietnia 2018 r. Niezwłocznie po otrzymaniu stosownych materiałów, zostaną ona przekazane do każdej z Okręgowych Izb Radców Prawnych.

środa, 08 listopad 2017 09:04

Nowa oferta na zakup licencji systemu LEX

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska od wielu już lat współpracuje z Krajową Izbą Radców Prawnych. W efekcie tej współpracy jesienią br. powstała nowa oferta na zakup licencji systemu LEX.

W załączeniu publikujemy korespondencję w sprawie prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (od stycznia 2018 r.).

poniedziałek, 09 październik 2017 11:15

Zgłoszenia do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej [2018]

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że OIRP w Lublinie rozpoczyna nabór zgłoszeń radców prawnych w celu realizowania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018 przyjmowane będą od dnia 9 października do 23 października 2017 r. (liczy się data wpływu deklaracji do OIRP).

Strona 1 z 7