Komunikaty dla radców prawnych

Informujemy, że do piątku 26 października radcowie prawni mający nie więcej niż 5 lat doświadczenia zawodowego mogą jeszcze składać podania do udziału w ostatniej czwartej turze międzynarodowej wymiany prawników.

Link do szczegółowej informacji oraz formularza rejestracyjnego dostępny jest na stronie KIRP: http://kirp.pl/miedzynarodowa-wymiana-prawnikow-rekrutacja-do-czwartej-tury-programu/

Informujemy, że w Ekstranecie dla radców prawnych OIRP w Lublinie udostępniona została wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Uprzejmie informujemy, że OIRP w Lublinie rozpoczyna nabór zgłoszeń radców prawnych w celu realizowania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019 przyjmowane będą od dnia 8 października do 22 października 2018 r. (liczy się data wpływu deklaracji do OIRP).

W związku ze zmianami w składzie kolegium kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”, w załączeniu publikujemy pismo Wiceprezesa KRRP Leszka Korczaka - zaproszenie do kandydowania na funkcję przewodniczącego kolegium redakcyjnego kwartalnika. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 31 października 2018 r.

Celem załączonego opracowania jest zwięzłe omówienie najważniejszych zmian wynikających z Ustawy z dnia 15 czerwca 2018 o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1467; dalej jako „Ustawa Zmieniająca”) w zakresie, w jakim zmiany te są istotne z punktu widzenia samorządu radców prawnych oraz świadczenia przez radców prawnych pomocy prawnej w systemie ustanowionym Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)

Krajowa Rada Radców Prawnych nawiązała współpracę z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w ramach której radcowie prawni mogą skorzystać z bezpłatnej testowej wersji programu Kleos, służącego do wspierania zarządzania kancelariami lub działami prawnymi.

Nieodpłatne użytkowanie systemu Kleos jest możliwe przez 90 dni od chwili pobrania. Wersja testowa jest dostępna od 24 lipca 2018 r. aż do 31 marca 2019 r. Aby poznać pełną funkcjonalność systemu, należy wypełnić formularz rejestracyjny pod adresem: http://landing.kleos.wolterskluwer.com/pl_wersja_probna

Informujemy, że w uzupełnieniu do udostępnionego wcześniej Poradnika dla radców prawnych i adwokatów - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) - publikujemy w Extranecie dla radców prawnych Wzór polityki ochrony danych w kancelarii.

Aby otrzymać ww. materiał proszę zalogować się na swoje konto w Extranecie i pobrać dokument z zakładki: PRZYDATNE DOKUMENTY → RODO.

Dnia 19 maja br. mija termin, w którym zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015, poz. 1893), przedsiębiorca powinien uzupełnić wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numer PESEL, w przypadku gdy wpis takiej informacji nie zawiera. Przepis ten stanowi, że przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy, zaś ustawa weszła w życie 19 maja 2016 r. Po upływie wskazanego terminu 2 lat Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.

Ze względu na powyższe publikujemy ten komunikat celem rozpowszechnienia informacji wśród radców prawnych, aby uniknąć negatywnych konsekwencji zaniedbania wskazanego wyżej obowiązku.

 

Informujemy o udostępnieniu materiału pt. „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Poradnik dla radców prawnych i adwokatów”. Publikacja dotyczy stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w kancelarii radcy prawnego. W poradniku zostały przedstawione podstawowe zasady przetwarzania danych oraz obowiązki wynikające z RODO w odniesieniu do działalności radcy prawnego. Częścią publikacji są również wzory podstawowych dokumentów wykonujących obowiązki z RODO do zastosowania w kancelarii radcy prawnego.

Aby otrzymać ww. opracowanie proszę zalogować się na swoje konto w Extranecie i pobrać pliki z zakładki: PRZYDATNE DOKUMENTY → RODO → RODO_CALOSC.zip.

W załączeniu publikujemy Uchwałę Nr 805/X/2018 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2018 r., zgodnie z treścią której III Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie X Kadencji odbędzie się 4 czerwca 2018 r. o godz. 16.00 w Ośrodku Szkoleniowo - Dydaktycznym OIRP w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C.

Strona 1 z 7