Doskonalenie zawodowe

Od 1 marca zaczęła funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Urzędy celne przekształciły się w urzędy celno-skarbowe, w znaczący sposób zmieniła się kontrola skarbowa, a nowa służba celno-skarbowa zyskała szereg uprawnień o charakterze policyjnym i operacyjnym.

W imieniu Instytutu Szkoleniowego Wymiaru Sprawiedliwości zapraszamy na specjalistyczne szkolenie: jakie zmiany przyniosą nowe zasady funkcjonowania administracji skarbowej, jej organów, zadań, uprawnień i sposobu działania. Szczegółoy szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem: http://isws.edu.pl/szkolenia/krajowa-administracja-skarbowa-kas/

Dodatkowe informacje

 • Data rozpoczęcia czwartek, 30 marzec 2017
 • Miejsce West Station, Aleje Jerozolimskie 142A, Warszawa

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie zaprasza do uczestnictwa w konferencji wyjazdowej organizowanej dla radców prawnych Kraków-Praga, w terminie 31.05 – 4.06.2017 r.

Dodatkowe informacje

 • Data rozpoczęcia środa, 31 maj 2017
 • Data zakończenia niedziela, 04 czerwiec 2017
 • Miejsce Kraków / Praga

W załączeniu publikujemy materiały informacyjne dotyczące Międzynarodowej Konferencji Naukowej Legal Innovation, która odbędzie się w dniach 21-22.04.2017 r. we Wrocławiu.

Konferencja Legal Innovation będzie poświęcona aktualnym problemom związanym z informatyzacją postępowania sądowego. Konferencja adresowana jest do profesjonalnych pełnomocników procesowych, sędziów, pracowników naukowych oraz wszystkich, którzy w swojej praktyce stykają się z usługami elektronicznymi świadczonymi przez wymiar sprawiedliwości.

Dodatkowe informacje

 • Data rozpoczęcia piątek, 21 kwiecień 2017
 • Data zakończenia sobota, 22 kwiecień 2017
 • Miejsce Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że 31 grudnia 2017 r. kończy się III Cykl Szkoleniowy (2015-2017) w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego, zgodnie z którym radca prawny wykonujący zawód zobowiązany jest uzyskać 40 punktów szkoleniowych lub liczbę proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu.

Nowa platforma e-learningowa dla członków naszego samorządu została uruchomiona i jest dostępna pod adresem: http://e-learning.kirp.pl. W załączeniu publikujemy instrukcję logowania.

W imieniu Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku Pana Andrzeja Kalińskiego publikujemy w załączeniu zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową "Possibilities of legal cooperation in Eastern Europe" - Możliwości współpracy prawniczej w Europie Wschodniej, organizowaną przez OIRP w Białymstoku oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w dniach 26-27 maja 2017 r.

Dodatkowe informacje

 • Data rozpoczęcia piątek, 26 maj 2017
 • Data zakończenia sobota, 27 maj 2017
 • Miejsce Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1

W imieniu Pani Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL, zapraszamy radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie do wzięcia udziału w otwartym seminarium naukowym pt. „Kontrowersje wokół art. 168a-168b k.p.k.", organizowanym w dniu 20 marca 2017 r. przez Katedrę Postępowania Karnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pod patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.

Dodatkowe informacje

 • Data rozpoczęcia poniedziałek, 20 marzec 2017
 • Miejsce Centrum Transferu Wiedzy KUL, s. CTW-408

Krajowa Rada Radców Prawnych, w ramach konsorcjum europejskich samorządów prawniczych i Fundacji Prawników Europejskich (ELF) otrzymała dofinansowanie na realizację szkoleń dla radców prawnych reprezentujących dzieci w sądowych postępowaniach karnych, cywilnych i administracyjnych.

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP”. Wydarzenie odbędzie się 3 marca br. w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Jest ono adresowane do sędziów, radców prawnych, adwokatów, oraz przedstawicieli innych profesji prawniczych. Prelegenci, wśród których znajdują się wybitni polscy prawnicy wygłoszą referaty stanowiące wprowadzenie do dyskusji.

Dodatkowe informacje

 • Data rozpoczęcia piątek, 03 marzec 2017
 • Miejsce Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Szanowni Państwo,

Informujemy, że szkolenie: Zmiany w procedurze cywilnej w praktyce (6 luty 2017 r.) z uwagi na dużą ilość uczestników obędzie się w Ośrodku Szkolenia Aplikantów przy ul. Wallenroda 4c.