Komunikaty dla aplikantów radcowskich

Wpis na listę aplikantów radcowskich następuje na podstawie uchwały rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia, o którym mowa w art. 333 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm.). Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

W załączeniu publikujemy Stanowisko Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 lipca 2018 r. w przedmiocie: Czy aplikant radcowski przed upływem 6 miesięcy aplikacji może wykonywać w kontaktach z władxami publicznymi, w tym w szczególności z organami wymiatru sprawiedliwości, czynności polegające np. na odbieraniu orzeczeń, przeglądaniu akt koknkretnych spraw, dokonywaniu wypisów, zdjęć, skanów dokumentów urzędowych.

czwartek, 22 marzec 2018 12:44

Pytania na kolokwia ustne w 2018 r.

Informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych zostały opublikowane pytania na kolokwia ustne w 2018 r.: http://kirp.pl/aplikacja/pytania-na-kolokwia-ustne/.

Już w czwartek 1 marca rozpoczyna się rejestracja uczestników VI edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. Do 31 marca zarejestrować się mogą trzyosobowe zespoły złożone z aplikantów radcowskich tej samej Okręgowej Izby Radców Prawnych. Aby zarejestrować zespół należy wejść na stronę http://turniej.kirp.pl. Strona dostępna będzie od 1 marca  od godz. 10:00.

środa, 21 luty 2018 09:54

Konkurs Arbitrażowy Lewiatan 2018

W załączeniu publikujemy ogłoszenie ws. kolejnej edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan 2018. Więcej informacji na stronie Konkursu: http://www.sadarbitrazowy.org.pl/konkurs-arbitrazowy-lewiatan-2018.

poniedziałek, 19 luty 2018 09:46

Bezpłatny dostęp do LEX dla aplikanta

Dostęp do ponad 25 tysięcy wzorów dokumentów, 7 tysięcy tez i glos oraz ponad 2 tysięcy linii orzeczniczych - to zawartość serwisu LEX Aplikant Standard. Aplikanci mają możliwość otrzymania bezpłatnego dostępu do zawartości LEX Aplikant Standard przez cały rok aplikacji. Z propozycji mogą skorzystać aplikanci radcowscy, adwokaccy, notarialni i komorniczy, którzy nie otrzymali zaświadczenia o ukończeniu aplikacji.

Sąd Arbitrażowy Lewiatan rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń zespołów aplikantów do VI Edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan. Kazus VI edycji KAL dotyczy sporu korporacyjnego członka zarządu spółki ze spółką. Konkurs obejmować będzie dwa etapy: pisemny oraz ustny.  KAL adresowany jest wyłącznie do aplikantów radcowskich i adwokackich z całej Polski. 

Serdecznie zapraszamy Aplikantów Radcowskich do udziału w piątej edycji Turnieju Negocjacyjnego. Jak co roku tworzymy dla Państwa okazję do sprawdzenia swojej wiedzy, a także wykazania się praktycznymi umiejętnościami z zakresu prowadzenia negocjacji. 

wtorek, 03 styczeń 2017 15:29

Ślubowanie aplikantów radcowskich

W dniu 2 stycznia 2017 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Dydaktycznym OIRP w Lublinie odbyło się uroczyste ślubowanie aplikantów radcowskich. Podczas inauguracyjnego przemówienia Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie Arkadiusz Bereza powitał 87 nowych członków naszego samorządu.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie uprzejmie informuje, że uroczystość ślubowania oraz inauguracja I roku aplikacji radcowskiej odbędzie się w dniu 2 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Ośrodku Dydaktyczno-Szkoleniowym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C. 

Obecność na ślubowaniu jest obowiązkowa.

Strona 1 z 2