Kierownik szkolenia

Kierownik szkolenia aplikantów – Hubert Ząbek

  • dyżur w środy w godz. 08.00 - 09.00
  • sprawy I roku aplikacji radcowskiej

Z-ca kierownika szkolenia aplikantów – Anna Michalewska

  • dyżur w piątki w godz. 09.00 - 10.00
    sprawy II roku aplikacji radcowskiej

Z-ca kierownika szkolenia aplikantów – dr Sławomir Pilipiec

  • dyżur w środy w godz. 14.30 – 15.30
    sprawy III roku aplikacji radcowskiej