Aplikacja - akty prawne

Uchwała Nr 68/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania egzaminu radcowskiego

Uchwała Nr 97/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 listopada 2009 r. w sprawie zasad tworzenia i prowadzenia grup patronackich

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich

Stanowisko Nr 30/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lutego 2011 r. w sprawie odbywania przez aplikantów I roku szkolenia z zakresu funkcjonowania sądownictwa powszechnego i prokuratury

Aktualnie obowiązujący tekst programu aplikacji - Uchwała Nr 38/VIII/2011 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu programu aplikacji

Aktualnie obowiązujący tekst regulaminu aplikacji - Uchwała Nr 39/VIII/2011 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Uchwała Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty

Uchwała Nr 72/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 grudnia 2011 r. sprawie zmiany regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Uchwała Nr 76/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu aplikacji

Uchwała Nr 100/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Uchwała Nr 121/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 września 2012 r. wprowadzająca program aplikacji

Uchwała Nr 122/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i aplikantów radcowskich

Uchwała Nr 122/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 września 2012 r. zmieniająca Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej

Uchwała Nr 271/VIII/2012 Prezydium KRRP z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Uchwała Nr 272/VIII/2012 Prezydium KRRP z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 110/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich

Uchwała Nr 286/VIII/2012 Prezydium KRRP z dnia 7 grudnia 2012 r. zmianiająca uchwałę w sprawie wzoru umowy o sprawowanie patronatu

Uchwała nr 183/VIII/2013 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 5 września 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych.

Uchwała Nr 9/IX/2013 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich.

Uchwała Nr 18/IX/2013 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwium w roku szkoleniowym 2014

Uchwała Nr 91/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej

Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwium w roku szkoleniowym 2015

Uchwała Nr 20/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Uchwała Nr 667/X/2017 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia przepisów porządkowych odbywania zajęć na aplikacji

 
 
Powered by Phoca Download