Aktualności

Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica serdecznie zaprasza na:

- wykład Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara pt. "Kryzys konstytucyjny a ochrona praw i wolności jednostki", który odbędzie się w dniu 25 października 2016 r. o godzinie 17.00 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału w gmachu Wydziału Prawa i Administracji UMCS,

- oraz wykład prof. dr hab. Jana Barcza pt. "BREXIT - problemy prawne", który odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 r. o godzinie 16.00 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału w gmachu Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

W dniach 13-15 października br. po raz trzeci odbyły się w Lublinie Ogólnopolskie Warsztaty Rzeczników Prasowych Okręgowych Izb Radców Prawnych, zorganizowane przez Dziekana Rady OIRP w Lublinie przy udziale Centrum Prasowego KRRP, po raz pierwszy -  pod patronatem TVP3 Lublin.

Tematem tegorocznych warsztatów była "Komunikacja internetowa rzecznika prasowego" - szkolenie w tym zakresie przeprowadził Dominik Pokornowski oraz praktyczne zajęcia „Z mikrofonem i przed kamerą" przeprowadzone przez red. Krzysztofa Karmana w ośrodku TVP3 Lublin.

Informujemy, że z dniem 1 września 2016 r. zostały utworzone mikrorachunki do rachunku bankowego dochodów budżetowych. W związku z powyższym od dnia 1 wrzesnia 2016 r. wpłaty z tytułu: wpisów, opłat sądowych, kosztów sądowych, grzywien i kar winny być uiszczane na wskazane poniżej numery mikrorachunków bankowych.

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze strony internetowej innowacyjnego projektu KRRP - ogólnopolskiego portalu ofert dedykowanych dla radców prawnych i aplikantów radcowskich www.DlaRadcow.pl.

W dniu 12 lipca 2016 roku w dodatku do Dziennika Gazeta Prawna został opublikowany wywiad jakiego udzielił M. Bobrowicz, były Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Wywiad jest dostępny na stronie http://www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie.

Treść wywiadu, w szczególności oceny i sposób ich prezentowania przez M. Bobrowicza na łamach prasy były przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w dniu 18 lipca 2016 roku.

Członkowie Prezydium byli zaskoczeni taką formułą aktywności radcy prawnego i tonem jego krytycznych wypowiedzi wobec organów samorządu radcowskiego na szczeblu krajowym w formule wziętej z życia politycznego. Zachowanie takie nie zostało uznane za właściwe w ramach działalności samorządu radcowskiego.

Poniżej przedstawiamy Oświadczenie Wiceprezesa KRRP Arkadiusza Berezy, sprawującego jednocześnie funkcję Kierownika OBSiL-u, w którym wyjaśnia jaką rolę pełni OBSiL w strukturze naszego samorządu, zakres zadań i sposób ich wykonywania.

W załączeniu publikujemy oświadczenie Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie sytuacji w Turcji. Również jako załączniki są dwa wzory kart pocztowych, które mogą być wysłane przez radców prawnych do uwięzionych adwokatów w Turcji. Zachęcam do wysyłania kart.
Marek Pawłowski, Dziekan Rady

środa, 15 czerwiec 2016 09:23

Uroczystość ślubowania radców prawnych

Uprzejmie informujemy, iż uroczystość ślubowania radców prawnych odbędzie się  24 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4. Szczegóły dotyczące ślubowania zostaną wysłane indywidualnie na wskazane adresy  e-mail.

Komisja Praw Czowieka KRRP włączyła się w europejską akcję solidarności z uwięzionymi prawnikami tureckimi i apeluje do wszystkich radców prawnych o dołączenie do tej inicjatywy. Ramazan Demir i Ayse Acinikli, członkowie Izby Adwokackiej w Stambule, zostali aresztowani 16 marca razem z siedmiorgiem innych adwokatów (İrfan Arasan, Hüseyin Boğatekin, Şefik Çelik, Adem Çalışçı, Tamer Doğan, Mustafa Ruzgar, i Ayşe Gösterişlioğlu) na dzień przed rozprawą, w trakcie której mieli występować przed sądem w sprawie wspólnego klienta.

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego we współpracy z Kampanią Przeciw Homofobii i organizacjami z Łotwy, Litwy, Węgier i Chorwacji realizuje obecnie projekt dotyczący wsparcia osób doświadczających przemocy ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. W ramach projektu prowadzone będą w kilku miastach Polski szkolenia dla prawników i prawniczek z tego zakresu.

Drużyna "Vis maior" złożona z aplikantów III roku z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie zajęła II miejsce w finale IV edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich, który odbył się 14 maja 2016 r. w Warszawie. W skład zespołu weszli: Łukasz Pakoś, Anna Gawrońska i Anna Arciszewska-Nicoś.