Aktualności

środa, 10 maj 2017 16:12

Nowe zasady wydawania czasopism KRRP

Minęło pięć lat, od kiedy „Radca Prawny” zawitał w Państwa domach. To dużo czasu. Coraz częściej sięgamy po internetowe wydania gazet, korzystamy z portali społecznościowych. Zmienił się sposób komunikowania. Wydawnictwa Krajowej Rady Radców Prawnych nie mogą pozostać w tyle za zmieniającą się medialną rzeczywistością. Dlatego począwszy od kwietnia kwartalnik „ Radca Prawny – Zeszyty Naukowe”, a od lipca dwumiesięcznik „Radca Prawny” będą dostępne tylko on-line na stronie www.kirp.pl w zakładce „wydawnictwa”.

Szanowni Państwo,

W załączeniu publikujemy list kierowany przez Prezesa KRRP Macieja Bobrowicza do radców prawnych oraz aplikantów radcowskich - członków samorządu radcowskiego dotyczący zaplanowanego na dzień 20 maja br. w Katowicach Kongresu Prawników Polskich

Kongres Prawników Polskich odbędzie się 20 maja w Katowicach. Organizują go: Krajowa Rada Radców Prawnych, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia i Naczelna Rada Adwokacka. Do udziału zapraszamy radców prawnych i aplikantów radcowskich z całego kraju. Rejestracji można dokonać na stronie kongresprawnikow.info.

Dodatkowe informacje

  • Data rozpoczęcia sobota, 20 maj 2017
  • Miejsce Katowice
środa, 12 kwiecień 2017 15:51

Kursy przeszkalania kadry rezerwy

Na prośbę Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Pana Waldemara Puławskiego informujemy o możliwości uczestniczenia w kursach oficerskich.

W załączeniu publikujemy informację dotyczącą udziału w kursach oficerskich oraz wzór wniosku o skierowanie na kurs przeszkolenia żołnierzy rezerwy.

wtorek, 11 kwiecień 2017 10:43

Kryształowe serce Radcy Prawnego

Piętnastu radców prawnych i aplikantów radcowskich 7 kwietnia otrzymało statuetki „Kryształowe serce radcy prawnego” podczas uroczystej gali w Warszawie. 

Z ramienia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie nagrodę otrzymała aplikantka Ewa Pawłowska. Serdecznie gratulujemy!

Na prośbę Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa SSN Dariusza Zawistowskiego, w załączeniu publikujemy pismo dotyczące zaplanowanych na 20 kwietnia br. w sądach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych zebrań sędziów.

Poniżej publikujemy otrzymane od Pani Malwiny Sulborskiej, Prezesa ELSA Poland, podziękowanie dla naszej izby za wsparcie i pomoc przy organizacji III Ogólnopolskiego Konkursu z Publicznego Prawa Gospodarczego.

środa, 29 marzec 2017 09:38

Egzamin radcowski 2017

Od wtorku 28 marca do piątku 31 marca odbywa się egzamin zawodowy dla przyszłych radców prawnych. Pretendenci do tytułu radcy prawnego zostali podzieleni na dwie grupy i egzamin zostanie przeprowadzony przez dwie Komisje Egzaminacyjne na obszarze właściwości Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. 

W tym roku do egzaminu przystąpiły 143 osoby. W pierwszym dniu egzaminu zdający rozwiązywali zadanie z zakresu prawa karnego, w drugim dniu będą rozwiązywać zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, w trzecim dniu – zadanie z zakresu prawa gospodarczego. Czas na rozwiązanie każdego z tych zadań wynosi 360 minut. Natomiast w czwartym dniu egzaminu zdający będą rozwiązywać zadanie z zakresu prawa administracyjnego oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki, a czas na rozwiązanie tych zadań wynosi łącznie 480 minut.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

W dniach 13 i 14 stycznia br. odbyło się II posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji. Na posiedzeniu podjęto decyzje dotyczące powołania komisji stałych KRRP, w tym zasad ich funkcjonowania oraz zadań komisji, ustalono zakres obowiązków członków Prezydium KRRP.

Na posiedzeniu dokonano wyboru 10 Zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, przy czym jednym z Zastępców został radca prawny Okręgowej Izby Radców w Lublinie Sławomir Pilipiec. Powołano Krajowy Zespół Wizytatorów, którego Przewodniczącą została radca prawny Hanna Chabros - Wicedziekan naszej izby. Ponadto, na członka Kapituły Funduszu Seniora została wybrana lubelska mecenas Anna Komarska, a stałym członkiem redakcji Dwumiesięcznika Radca Prawny została ponownie wybrana Ewa Urbanowicz - Rzecznik prasowy OIRP w Lublinie.

piątek, 23 grudzień 2016 08:12

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 23 grudnia (piątek) Sekretariat oraz Ośrodek dydaktyczno-szkoleniowy (aplikacja) OIRP w Lublinie czynne są do godziny 12:00.