poniedziałek, 23 kwiecień 2018 09:29

Komunikat - wniosek o wpis na listę radców prawnych

Działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do uchwały nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, informuję, że wniosek o wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie złożyły poniżej wymienione osoby:

  1. Magdalena Stąpór
  2. Piotr Makarzec

zgodnie z § 13 cytowanej wyżej Uchwały każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych, zgłoszone zastrzeżenie dołączone zostanie do akt sprawy.

Wicedziekan Rady
Sławomir Bartnik

Szanowni Państwo,

W załączeniu publikujemy listy osób zdających, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu radcowskiego w 2018 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym organizowanym dla radców prawnych Bratysława - Wiedeń, w terminie 14  - 17 czerwca 2018 r.

Dodatkowe informacje

  • Data rozpoczęcia czwartek, 14 czerwiec 2018
  • Data zakończenia niedziela, 17 czerwiec 2018
  • Miejsce Bratysława - Wiedeń

W dniu 13 kwietnia 2018r. w Ośrodku Dydaktyczno- Szkoleniowym OIRP w Lublinie odbył się finał II edycji Konkursu wiedzy o wykonywaniu zawodu radcy prawnego. Konkurs został zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Profesji Prawniczych działające na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Konkurs skierowany był do studentów z całej Polski studiujących na II, III, IV i V roku studiów na kierunku Prawo.

Wolters Kluwer Polska przygotował dla wszystkich zainteresowanych osób bezpłatne szkolenie online na temat tego - jak wdrożyć RODO w kancelarii prawnej?

Od 25 maja br. RODO wprowadza nowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych. W poniedziałek 23 kwietnia o godzinie 11:00 podczas internetowego spotkania mec. Maciej Gawroński zaprezentuje na żywo główne zmiany i obowiązki związane z RODO i co najważniejsze - istotne z punktu widzenia kancelarii prawnych.

Komisja Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie organizuje w dniach od 14  do 17  czerwca 2018 r. VIII Spotkanie integracyjne – MAZURY – CUD NATURY.

Zakwaterowanie w zależności od kolejności zgłoszeń w komfortowym Hotelu „Amax” al. Spacerowa 7 (pokoje 2 osobowe, apartamenty 2 lub 4 osobowe) lub w Pensjonacie „55 My House” (pokoje 2 lub 3 osobowe) w Mikołajkach.

Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” podpisała kolejne porozumienie o współpracy. Do grona partnerów dołączyło XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie, mające swoją siedzibę przy ul. Ignacego Rzeckiego 10.

Strony partnerstwa zadeklarowały gotowość wspierania i rozwijania współpracy w zakresie poszerzania i pogłębianie wiedzy o prawie uczniów, zwiększania świadomości prawnej dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw szacunku do prawa.

Otrzymaliśmy informację z Krajowej Rady Radców Prawnych, że przedłużyły się prace nad opracowaniem polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w kancelarii radcy prawnego uwzględniającej rozwiązania prawa unijnego tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji dr hab. Grzegorz Kozieł w imieniu Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Wydziału I Nauk Humanistycznych, Stowarzyszenia Naukowego Pro Stientia Iuridica oraz Stowarzyszenia Promocji Nauk Prawnych zaprasza do udziału zainteresowanych radców prawnych do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych". Konferencja odbędzie się w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego w Lublinie przy Pl. Litewski 2 w dniu 14 czerwca 2018 r.

Dodatkowe informacje

  • Data rozpoczęcia czwartek, 14 czerwiec 2018
  • Miejsce Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Plac Litewski 2, Lublin

W dniu 12 kwietnia br. Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk podczas uroczystości w Trybunale Koronnym wręczył radcom prawnym z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie Medale 700-lecia Miasta Lublin i Medal Prezydenta Miasta Lublin. Przedstawicielom samorządu radcowskiego towarzyszył Dziekan Rady dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzwyczajny UMCS.