W roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki ma zaszczyć zaprosić wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego na Pierwsze Ogólnopolskie Święto – wdzięczni Polskiej Wsi.

Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 23 września 2018 roku w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. Rozpoczęcie o godz. 12.00. W programie: Msza święta, wyróżnienia dla rolników i Kół Gospodyń Wiejskich, podziękowanie za plony, występy zespołów ludowych , piknik rodzinny oraz występ zespołu Zakopower.

Dodatkowe informacje

  • Data rozpoczęcia niedziela, 23 wrzesień 2018
  • Miejsce Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy
czwartek, 20 wrzesień 2018 09:28

Izby radcowskie chcą nadzwyczajnego zjazdu

W ostatnich dniach 8 rad okręgowych izb radców prawnych podjęło uchwały wnioskujące o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. W izbach tych zrzeszonych jest kilkanaście tysięcy radców prawnych. Wniosek został formalnie złożony do Krajowej Rady Radców Prawnych w dniu 18 września 2018 r.

W imieniu Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności zapraszamy na Konferencję Naukową „70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ" organizowaną wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, która została objęta honorowym patronem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja odbędzie się 12 października 2018 r. w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

Dodatkowe informacje

  • Data rozpoczęcia piątek, 12 październik 2018
  • Miejsce Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17, Kraków

W załączeniu publikujemy informację o konferencji organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych pt.  "Aktywizm sędziowski - obowiązek czy nadużycie", która odbędzie się w dniu 12 października br. w Warszawie. Chętni do udziału w konferencji proszeni są o zgłaszanie się bezpośrednio do organizatorów.

Dodatkowe informacje

  • Data rozpoczęcia piątek, 12 październik 2018
  • Miejsce Centrum Konferencyjne Kopernik w Warszawie

W dniach 5-6 października Fundacja Wyszehradzka organizuje międzynarodowe wydarzenie "Forum Prawo dla Rozwoju", które dotyczyć będzie bezpieczeństwa, rozwoju i stabilności regionu "Trójmorza". Szczegóły publikujemy poniżej oraz w załączeniu.

Informujemy, że wyjazd autokaru na Spartakiadę Prawników do Opola odbędzie się w środę (12 września) o godz. 13:30 ze stacji Orlen obok Selgrosa. Powrót w nocy z soboty na niedzielę - godzina zostanie ustalona w drodze do Opola.

W imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku oraz Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego chcielibyśmy zaprosić na seminarium naukowe pt. "25-lecie ratyfikacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez Polskę", które odbędzie się w dniu 11 września o godz. 17:00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (Audytorium C). Udział w seminarium jest bezpłatny oraz nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Dodatkowe informacje

  • Data rozpoczęcia wtorek, 11 wrzesień 2018
  • Miejsce Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (Audytorium C)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym organizowanym dla radców prawnych w Zamościu, w terminie 13 - 15 września 2018 r.

Program szkolenia:

Działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do uchwały nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, informuję, że wniosek o wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie złożyły poniżej wymienione osoby:

1. Karol Czuryszkiewicz
2. Katarzyna Kowalik
3. Karolina Kusz
4. Magda Maliborska
5. Rafał Puczka
6. Artur Szkutnik
7. Małgorzata Tutka

zgodnie z § 13 cytowanej wyżej Uchwały każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych, zgłoszone zastrzeżenie dołączone zostanie do akt sprawy.

Wicedziekan Rady
Sławomir Bartnik

poniedziałek, 20 sierpień 2018 12:11

Zostań Mediatorem - szkolenie z mediacji

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy zaprasza na wakacyjny  kurs z mediacji  „Zostań mediatorem”.