Aktualności

środa, 16 styczeń 2019 21:16

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci…

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska i Radcy Prawnego, który zmarł w szpitalu na skutek ran zadanych nożem podczas gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Był dobrym człowiekiem, pogodnym i otwartym na sprawy innych. Z odwagą bronił praw, wolności i demokracji. Panie Prezydencie, Panie Mecenasie – na zawsze zostaniesz w naszej pamięci!

Dziekan i Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Z przyjemnością pragniemy zaprezentować NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ naszej izby. Ufamy, że wizualna i technologiczna świeżość w kolorze blu przypadnie Państwu do gustu!

Tą nowinką rozpoczynamy rok pełen innowacji. Już wkrótce opublikujemy więcej informacji na temat nowego projektu edukacyjnego oraz lokalnej kampanii wizerunkowej - 2 dużych projektów realizowanych przez OIRP w Lublinie.

A tymczasem - zapraszamy na http://OIRP.LU

01

poniedziałek, 07 styczeń 2019 15:59

Ślubowanie aplikantów radcowskich

W dniu 4 stycznia br. w Ośrodku Szkoleniowo-Dydaktycznym OIRP w Lublinie odbyło się uroczyste ślubowanie aplikantów radcowskich. Podczas inauguracyjnego przemówienia Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie Arkadiusz Bereza powitał 70 nowych członków naszego samorządu. Gratulując zebranym pomyślnie zdanego egzaminu Dziekan wyraził nadzieję, że w codziennej nauce i pracy aplikanci kierować się będą wysokimi standardami etycznymi radców prawnych jako zawodu zaufania publicznego. Podczas ślubowania obecna była Anna Fermus-Bobowiec – Wicedziekan ds. Aplikacji, Kierownik Szkolenia Hubert Ząbek i Zastępcy Kierownika Szkolenia: Anna Michalewska, Iwona Szymanek-Mazur, Sławomir Pilipiec oraz Rzecznik prasowy Ewa Urbanowicz. Wszystkim aplikantom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

piątek, 21 grudzień 2018 11:17

PRAWNIK 3/46 2018

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru (3/46 2018) Biuletynu PRAWNIK, dostępnego w serwisie www.BiuletynPrawnik.pl

Na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów (t. j. Uchwała Nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r.) w związku ze stanowiskiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 26 października 2018 r., Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie uchwala, co następuje:

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie wnioskując wraz z innymi radami okręgowych izb do Krajowej Rady Radców Prawnych o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych kierowała się potrzebą nadania nowego impulsu w działalności samorządu radcowskiego na szczeblu krajowym, odbycia debaty na temat jego funkcjonowania oraz wprowadzenia zmian w ramach przysługującej samorządowi autonomii. 

Wniosek ten poprzedzały uwagi i propozycje kierowane do członków Prezydium Krajowej Rady oraz postulaty i projekty uchwał zgłaszane na posiedzeniach Krajowej Rady. Nie spotkały się one z właściwą reakcją albo odrzucano je na posiedzeniach w atmosferze, której daleko było do rzeczowej dyskusji na temat celowości ich wprowadzenia.

Działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do uchwały nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, informuję, że wniosek o wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie złożyły poniżej wymienione osoby:

  1. Piotr Czyżyk
  2. Klaudia Nowak
  3. Elwira Wójtowicz-Sergiel

zgodnie z § 13 cytowanej wyżej Uchwały każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych, zgłoszone zastrzeżenie dołączone zostanie do akt sprawy.

Wicedziekan Rady
Sławomir Bartnik

Lubelska Izba Lekarska właśnie rozpoczęła i koordynuje gromadzenie deklaracji poparcia dla „Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej – „SZCZEPIMY, BO MYŚLIMY”, której owocem będzie uchronienie od niechybnych ludzkich nieszczęść i rodzinnych dramatów, jakie były jeszcze nie tak dawno dziełem śmiertelnych chorób, a z którymi skutecznie rozprawił się światowy program szczepień.

W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo sanitarne naszego społeczeństwa, Lubelska Izba Lekarska aktywnie wspiera Obywatelską Inicjatywę Ustawodawczą – „SZCZEPIMY, BO MYŚLIMY”, której celem jest zmiana ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w ustawie z 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej.

Były Prezes KRRP Zenon Klatka: Z powodów osobistych i rodzinnych nie mogłem skorzystać z zaproszenia na Zjazd Nadzwyczajny. Za pośrednictwem naszego Dziekana przekazałem do Prezydium Zjazdu swoją ocenę sytuacji z prośbą o jej przedstawienie delegatom. Ponieważ Zjazd się nie odbył, więc i mojego głosu nie przedstawiono. Jego tekst – poniżej.

Poniżej publikujemy oświadczenie wydane po Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych przez byłych prezesów KRRP: Jacka Żuławskiego, Andrzeja Kalwasa, Zenona Klatkę i Dariusza Sałajewskiego.

25000293 s1

Koleżanki i Koledzy

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie wraz z Radami OIRP w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Kielcach, Szczecinie i Wałbrzychu, złożyła wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Radców Prawnych, w trybie art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych. Argumenty przemawiające za zwołaniem Nadzwyczajnego Zjazdu zostały Państwu przekazane w poprzednim komunikacie. 

Celem zwołania Zjazdu było przeprowadzenie poważnej debaty nad sprawami i problemami samorządu radcowskiego, a w szczególności sposobem realizacji przez organy samorządu zadań wynikających z art. 41 ustawy. Ta inicjatywa, stanowiła próbę przekazania najwyższemu organowi samorządu obrazu sytuacji w KRRP, na której posiedzeniach (odbywających się 4 razy do roku) nie ma miejsca na rzeczową dyskusję o sytuacji radców prawnych i sposobie działania samorządu, zaś wszelkie przedłożenia są odrzucane tylko dlatego, że zostały one zgłoszone przez "mniejszość". Zamiarem wnioskodawców było nadanie nowego impulsu do bardziej aktywnej działalności samorządu radcowskiego i odbudowania pozycji, jaką niegdyś zajmował w debacie publicznej.

Strona 1 z 12