Aktualności

25000293 s1

Koleżanki i Koledzy

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie wraz z Radami OIRP w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Kielcach, Szczecinie i Wałbrzychu, złożyła wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Radców Prawnych, w trybie art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych. Argumenty przemawiające za zwołaniem Nadzwyczajnego Zjazdu zostały Państwu przekazane w poprzednim komunikacie. 

Celem zwołania Zjazdu było przeprowadzenie poważnej debaty nad sprawami i problemami samorządu radcowskiego, a w szczególności sposobem realizacji przez organy samorządu zadań wynikających z art. 41 ustawy. Ta inicjatywa, stanowiła próbę przekazania najwyższemu organowi samorządu obrazu sytuacji w KRRP, na której posiedzeniach (odbywających się 4 razy do roku) nie ma miejsca na rzeczową dyskusję o sytuacji radców prawnych i sposobie działania samorządu, zaś wszelkie przedłożenia są odrzucane tylko dlatego, że zostały one zgłoszone przez "mniejszość". Zamiarem wnioskodawców było nadanie nowego impulsu do bardziej aktywnej działalności samorządu radcowskiego i odbudowania pozycji, jaką niegdyś zajmował w debacie publicznej.

Z powodu gwałtu w kuluarach Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych zakończył się bez merytorycznej dyskusji i głosowania nad projektami. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z felietonem dra Marcina Sala-Szczypińskiego, Dziekana Rady OIRP w Krakowie, opublikowanym dziś w Dzienniku Gazeta Prawna, w którym zaprezentowane są refleksje po Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych.

Koleżanki i Koledzy!

Z przykrością informuję, że Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych, zwołany na dzień 10 listopada 2018 r. na wniosek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku oraz siedmiu innych Izb (Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Szczecin, Wałbrzych) nie przyniósł żadnych efektów. Większość delegatów najwidoczniej nie chciała, bądź też obawiała się wypowiedzieć na tematy istotne dla naszego samorządu. Krajowy Zjazd Radców Prawnych został zwołany, ale de facto się nie odbył. Nie przyjęto proponowanego porządku obrad, przyjęto jedynie przez aklamację rezolucję z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. To przynajmniej możemy zawdzięczać wnioskującym izbom, gdyż żadna aktywność w tym kierunku obecnych władz krajowych samorządu radców prawnych nie była znana.

Działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do uchwały nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, informuję, że wniosek o wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie złożyły poniżej wymienione osoby:

  1. Makarzec Piotr
  2. Pachuta Mariusz
  3. Pietrzyk Weronika
  4. Skoczylas Katarzyna
  5. Telenga Przemysław

zgodnie z § 13 cytowanej wyżej Uchwały każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych, zgłoszone zastrzeżenie dołączone zostanie do akt sprawy.

Wicedziekan Rady
Sławomir Bartnik

piątek, 09 listopad 2018 09:49

Radcowie prawni muszą wyjść z cienia

Facebook Felieton

Zapraszamy do lektury Felietonu, który ukazał się w wydaniu Dziennika Gazety Prawnej dn. 8 listopada br.

W natłoku ostatnich wydarzeń pojawił się na łamach DGP z 31.10/1.11.2018 r. krótki artykuł Pani Redaktor Ewy Szadkowskiej pod tytułem „Radcowie walczą o wpływy” dotyczący Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych zwołanego na dzień 10 listopada 2018 r. O ile wnioski zawarte w tekście są słuszne, o tyle jego tytuł musiał sprowokować do dyskusji. Stąd wypowiedzi dziekana Rady OIRP w Bydgoszczy Michała Rościszewskiego i dziekana Rady OIRP w Warszawie Włodzimierza Chróścika, którzy różnie postrzegają cel zwołania Krajowego Zjazdu. Pierwszy z nich mówi o sprawach samorządu radcowskiego i jednolitości jego działania, zaś drugi, w zasadzie wyłącznie, o interesie i pozycji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (DGP z 6.11.2018 r.).

Informujemy, że w dniu 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) Biuro Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy (Aplikacja) będą nieczynne.

wtorek, 06 listopad 2018 08:25

Apel o pomoc - zostań dawcą szpiku!

Sędzia jednego z sądów działających na obszarze apelacji lubelskiej - walczy z chorobą białaczki. Szansą na Jego powrót do zdrowia jest szybkie dokonanie przeszczepu szpiku.

Zwracamy się z gorącym apelem o podjęcie decyzji o zostaniu dawcą szpiku i pilne zgłoszenie się do Ośrodka Dawców Szpiku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 8. tek: 81 442-17-54 lub 535-592-381 oraz mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do najbliższego Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Koordynatorem akcji jest Pani Ewa Embinger-Paprota - Kierownik Działu Zapewnienia Jakości Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, tel. 535-612-371.

Informujemy, że w dniu 2 listopada 2018 r. (piątek) Biuro Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy (Aplikacja) będą nieczynne.

wtorek, 30 październik 2018 12:01

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych

10 listopada 2018 r. odbędzie się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych. To pierwszy raz w historii naszego samorządu, kiedy do jego zwołania doszło na wniosek rad okręgowych izb radców prawnych. Jednym z wnioskodawców jest Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. 

Nie jest przypadkiem, że wystąpiono o zwołanie Krajowego Zjazdu w tym terminie. Zbliżająca się rocznica 100.lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wymaga stanowiska najwyższego organu samorządu radców prawnych. 

Nie jest to jedyna przyczyna zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu. Zmieniające się otoczenie ustrojowe i prawne, a także przemiany zachodzące w naszym samorządzie, wymagają odpowiednich reakcji, które są obecnie niewystarczające ze strony organów krajowych samorządu radcowskiego.

Informujemy, że nakładem Wydawnictwa Prawniczego Wolters Kluwer w Warszawie ukazało się nowe (aktualne) XIV wydanie książki:

Adam Stefaniak: Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285) oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 z późn. zm.) - Komentarz, wydanie XIV, Warszawa 2018 (stan prawny na dzień 3 lipca 2018 r.).

Strona 1 z 11