Obecne i nadchodzące wydarzenia

Wydarzenie Kiedy Lokalizacja Kategoria E-mail
I szkolenie Nowe instytucje postępowania administracyjnego. Zmiany w istniejących instytucjach regulowanych przez k.p.a. (szczegóły i rejestracja...) 18 wrzesień, 2017 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
II szkolenie Zabezpieczenia hipoteczne ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o kredycie hipotecznym oraz zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece. (szczegóły i rejestracja...) 25 wrzesień, 2017 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
III szkolenie Rozwiązywanie stosunku pracy w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego. (szczegóły i rejestracja...) 2 październik, 2017 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
IV szkolenie Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy – ważność, skuteczność tych czynności prawnych, skutki prawne. (szczegóły i rejestracja...) 9 październik, 2017 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
V szkolenie Postępowanie restrukturyzacyjne (szczegóły i rejestracja...) 20 listopad, 2017 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
VI szkolenie Informatyzacja postępowania cywilnego – aspekty praktyczne (szczegóły i rejestracja...) 27 listopad, 2017 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
VII szkolenie Sprzedaż praw udziałowych w spółce komandytowo-akcyjnej i spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – zagadnienia praktyczne (szczegóły i rejestracja...) 4 grudzień, 2017 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
VIII szkolenie Nadużycia procesowe stron w gromadzeniu materiału dowodowego. (szczegóły i rejestracja...) 11 grudzień, 2017 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl