Obecne i nadchodzące wydarzenia

Wydarzenie Kiedy Lokalizacja Kategoria E-mail
II szkolenie Restrukturyzacja przedsiębiorcy (szczegóły i rejestracja...) 24 październik, 2016 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 POLAND Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
III szkolenie Internet i media społecznościowe – naruszenie praw i ochrona poszkodowanych we współczesnym społeczeństwie informacyjnym (szczegóły i rejestracja...) 14 listopad, 2016 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 POLAND Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
IV szkolenie Najważniejsze zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych (szczegóły i rejestracja...) 21 listopad, 2016 8:30
do
15:30
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 POLAND Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
V szkolenie Mediacje rodzinne w praktyce, udział pełnomocnika w mediacjach. Przepisy dotyczące odebrania osoby podlegające władzy rodzicielskiej, wykonywanie kontaktów z dzieckiem na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej, a także na terenie krajów nienależących do UE. Wysłuchanie małoletnich przed sądem opiekuńczym. Zabezpieczenie w sprawie pieczy. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. (szczegóły i rejestracja...) 28 listopad, 2016 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 POLAND Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
VI szkolenie Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego. Ubezpieczenia majątkowe (szczegóły i rejestracja...) 5 grudzień, 2016 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 POLAND Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
VII szkolenie Etyka zawodowa i odpowiedzialność dyscyplinarna radcy prawnego – wybrane zagadnienia (szczegóły i rejestracja...) 12 grudzień, 2016 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 POLAND Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl