slide-00-14 slideshow02 slideshow03

Aktualności:

środa, 18 październik 2017 12:27

Lubelszczyzna dla Syrii

Na ręce Pana Dziekana spłynęły podziękowania za udział przedstawiciela władz Okręgowej Izby Radców Prawnych w uroczystości podpisania deklaracji Lubelszczyzna dla Syrii.

Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno w województwie, jak i całym kraju. Wyrazy uznania za podjęte dzieło przesłała m. in. siostra Brygida Maniurka ze Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi, która sprawuje posługę w Aleppo. W jej liście zawiera się krótki, aczkolwiek wyraźny przekaz, który towarzyszy osobom zaangażowanym w akcję "Lubelszczyzna dla Syrii".

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Nowoczesna Kancelaria Prawna – rozwój i wyzwania” organizowanej przez Komisję Wspierania Rozwoju Zawodowego Krajowej Rady Radców Prawnych, która odbędzie się w Warszawie, 25 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

  • Data rozpoczęcia środa, 25 październik 2017
  • Miejsce Warszawa, Budynek FOCUS, ul. Armii Ludowej 26, I piętro, Sala Konferencyjna Żółta

Zapraszamy do udziału w IV Otwartym Halowym Turnieju Prawników w Tenisie pod patronatem Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz Dziekana Okręgowej Izby Adwokackiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym Izby Adwokackiej w Lublinie oraz Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Celem turnieju jest popularyzacja dyscypliny oraz integracja środowiska prawniczego, a także wyłonienie najlepszych tenisistów wśród prawników. Szczegóły w załączonym pliku.

Dodatkowe informacje

  • Data rozpoczęcia sobota, 25 listopad 2017
  • Data zakończenia niedziela, 26 listopad 2017
  • Miejsce Lubelski Klub Tenisowy, al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin

W poniedziałek,  16 października 2017 r. po raz pierwszy w Polsce, wszystkie dziewiętnaście Okręgowych Izb Radców Prawnych zawiązuje sieć ogólnopolską „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”.

Informujemy, że limit miejsc na szkolenia 1-dniowe OIRP w Lublinie w IV kwartale 2017 r. został wyczerpany.

środa, 11 październik 2017 13:58

II Ogólnopolskie Forum Młodych Radców Prawnych

W dniach 6-8 października br. w siedzibie izby warszawskiej odbyło się II Ogólnopolskie Forum Młodych Radców Prawnych. 

Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie reprezentowały Katarzyna Sobolewska i Anna Suska.

Wpis na listę aplikantów radcowskich następuje na podstawie uchwały rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia, o którym mowa w art. 333 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 ze zm.). Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Kontakt:

Sekretariat

ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin
Tel. 81 532-06-95, 785-110-372
Fax 81 534-44-96
Księgowość: tel. 609-564-699

e-mail: poczta@oirp.lublin.pl

Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy (Aplikacja)

ul. Wallenroda 4C, 20-607 Lublin
tel. 81 444-71-00, 725-201-401
e-mail: aplikacja@oirp.lublin.pl
Ośrodek czynny w godz. 08.00-16.00
Godziny przyjęć interesantów: 09:00-15:00

Mapa dojazdu: