Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Komisja do przeprowadzenia losowania radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w dniu 9 listopada 2017 r. dokonała losowania radców prawnych oraz ich zastępców, którzy będą świadczyć nieodpłatną pomoc prawną. W załączeniu publikujemy wyciąg z protokołu Komisji zatwierdzony przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w dniu 20.11.2017 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie informuje, że  listy radców prawnych wybranych w drodze losowania do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną opublikowane po zatwierdzeniu przez Radę OIRP na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2017 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie uprzejmie informuje, że  w dniu 9 listopada 2017 r. odbędzie się losowanie radców prawnych, którzy będą wyznaczeni do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Komisja do przeprowadzenia losowania radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w dniu 16 listopada 2016 r. dokonała losowania radców prawnych oraz ich zastępców, którzy będą świadczyć nieodpłatną pomoc prawną. W załączeniu publikujemy wyciąg z protokołu Komisji zatwierdzony przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w dniu 21.11.2016 r.

Komisja do przeprowadzenia losowania radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w dniu 16 listopada 2016 r. dokonała losowania radców prawnych oraz ich zastępców, którzy będą świadczyć nieodpłatną pomoc prawną. 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w dniu 21 listopada 2016 r. podejmie uchwałę w sprawie listy radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dniu 22 listopada 2016 r. na stronie OIRP zostaną opublikowane listy radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie uprzejmie informuje, że  w dniu 16 listopada 2016 r. odbędzie się losowanie radców prawnych, którzy będą wyznaczeni do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że OIRP w Lublinie rozpoczyna nabór zgłoszeń radców prawnych w celu realizowania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017 przyjmowane będą od dnia 13 października do 27 października 2016 r. (liczy się data wpływu deklaracji do OIRP).

W załączeniu publikujemy stanowisko Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zasad rozliczania podatku od towarów i usług przez adwokatów i radców prawnych świadczących nieodpłatną pomoc prawną na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłantej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255).

W związku ze zbliżającym sie terminem zawarcia umów pomiędzy starostami a radcami prawnymi w sprawie zasad świadczenia porad w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej zawieranych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w załączeniu przedstawiam pismo z dnia 21 października 2015 r. Krajowej Izby Radców Prawnych do Ministra Sprawiedliwości wraz z opinią prawną dotyczącą podatku od towarów i usług a wynagrodzeniem radców prawnych świadczących nieodpłatną pomoc prawną.

W związku z wykonywaniem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) informuję, iż do dnia 23 października 2015 r. przyjmowane były deklaracje radców prawnych, którzy byli chętni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Po zamknięciu listy złożonych deklaracji Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w dniu 9 listopada 2015 r. podjęła uchwałę Nr 1232/IX/2015 w sprawie weryfikacji zgłoszeń poprzez wykreślenie radców prawnych z projektu listy radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Strona 1 z 2