Komunikaty dla radców prawnych

wtorek, 03 luty 2015 13:11

Nowa Biblioteka Prawa Samorządowego

Szanowni Państwo,

Pod adresem www.bibliotekakirp.pl działa Nowa Biblioteka Prawa Samorządowego. Dostępne są tam uchwały Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, uchwały, opinie i stanowiska Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, a także stanowiska i opinie Ośrodka Badań Studiów i Legislacji.

Od tej pory po każdym posiedzeniu uchały będą zamieszczane w Bibliotece, skąd będą je mogli Państwo pobrać lub przeglądać online.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie projektu pt. „Student – kompetentny stażysta – wykwalifikowany pracownik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego zasadniczym celem jest umocnienie współpracy tego Wydziału z pracodawcami w zakresie lepszego przygotowania Studentów V roku jednolitych studiów magisterskich kierunku Prawo do wejścia na rynek pracy, informujemy Radców Prawnych przynależących do OIRP w Lublinie o możliwości nawiązania współpracy przy organizacji staży w ramach wspomnianego wyżej projektu.

poniedziałek, 26 styczeń 2015 10:44

Karta ewidencyjna

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni

Uprzejmie informuję, że Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  ustaliło wzór karty ewidencyjnej (uchwała Prezydium z dn. 13 grudnia 2015r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej), która zastąpiła dotychczasową kartę danych osobowych.  Ustalenie wzoru karty ewidencyjnej wynikało ze zmiany ustawy z dn. 6 lipca 1982r. o radcach prawnych ( Dz.U. z 2014r. poz. 637 ), która m. in. rozszerzyła obowiązek ewidencyjny Rad oirp prowadzących listy radców prawnych o zgromadzenie adresów dla doręczeń. Mając na uwadze wskazany powyżej obowiązek, KRRP, zobowiązała Rady oirp  do uzupełnienia ewidencji radców prawnych w oparciu o karty ewidencyjne.

Uchwała Nr  586/IX/2014 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zasad wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu.

Na podstawie  §  2 ust. 2 Regulaminu postępowania rad okręgowych izb radców prawnych  przy wyznaczaniu radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu w trybie  przepisów Kodeksu postepowania cywilnego stanowiącego załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 152/VII/2010 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw  z urzędu,  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie uchwala:

poniedziałek, 24 listopad 2014 11:47

Nowy Kodeks Etyki Radcy Prawnego uchwalony

W sobotę, 22 listopada br., w Warszawie zgromadzeni na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych przyjęli nowy Kodeks Etyki Radcy Prawnego.

Zjazd przyjął dokument w nowej redakcji. Pojawiły się w nim m.in. odniesienia do funkcji obrońcy, jaką osoby wykonujące ten zawód będą mogły pełnić od 1 lipca 2015 r. Określono także zasady informowania o wykonywaniu zawodu, pozyskiwania klientów i wykonywania czynności zawodowych drogą elektroniczną.

czwartek, 30 październik 2014 09:34

Wyszukiwarka radców prawnych

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że udostępniliśmy w Ekstranecie nową funkcjonalność, która umożliwia publikowanie w Internecie informacji o radcach prawnych świadczących pomoc prawną.

Wszystkich Państwa gorąco zachęcamy do dokonywania zgłoszeń do uruchamionej Wyszukiwarki radców prawnych, która stanowi nowoczesne i godne zaufania narzędzie prezentacji danych o członkach samorządu.

Szanowni Państwo,

Nawiązując do informacji przekazanej na III Posiedzeniu KRRP, w załączeniu publikujemy dedykowaną radcom prawnym ofertę współpracy w zakresie realizacji usług pocztowych przez Polską Grupę Pocztową PGP S.A. we współpracy z InPost Sp. z o.o.

sobota, 08 marzec 2014 10:57

Informacja o portalach

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy informację o działających w Sądzie Okręgowym w Lublinie portalach, które mają na celu dostęp do danych o stanie spraw prowadzonych w Sądach Okręgowych Apelacji Lubelskiej oraz Sądzie Apelacyjnym w Lublinie.

Dziekan Rady OIRP w Lublinie
Marek Pawłowski

Szanowni Państwo,

W załączeniu poniżej  publikujemy stanowisko Prezydium KRRP w sprawie funkcjonowania systemu doręczania przesyłek sądowych z dnia 19 lutego 2014 r.

Strona 6 z 6