Doskonalenie zawodowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w V-ej już edycji Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminariach regionalnych pt. „Możliwości ochrony znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej”, poświęconych procedurom ochrony znaków towarowych. Na gruncie przepisów krajowych ostatnie nowelizacje ustawy Prawo własności przemysłowej wprowadziły szereg istotnych zmian, z których najważniejsze dotyczą reformy systemu rejestracji znaków towarowych.

W załączeniu publikujemy Uchwałę Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

Informujemy, że 4 stycznia 2016 r. rozpoczyna się rekrutacja na nowy kierunek studiów podyplomowych „Prawo Technologii Informacyjnych” organizowanych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Studia te objęte zostały patronatem OIRP w Lublinie. Szczegóły na stronie: www.pti.umcs.pl

W dniach 3-7 czerwca 2015r. grupa przeszło 40 radców prawnych z OIRP Lublin uczestniczyła w wyjazdowej konferencji szkoleniowej na Białorusi podążając "Szlakami Adama Mickiewicza i Elizy Orzeszkowej".

Program merytoryczny obejmował tematy: "Bezskuteczność czynności prawnej. Sposoby zabezpieczenia wykonalności umowy,” które przedstawiła SSO Alicja Zych oraz „Przeniesienie pozwolenia na budowę. Pozwolenie na użytkowanie - wybrane zagadnienia" – radca prawny Wojciech Boryc.

Szanowni Państwo,

W załączeniu publikujemy harmonogram zajęć z prawa karnego i procedury karnej.

Przypominamy o możliwości skorzystania z multimedialnej platformy on-line w ramach systemu doskonalenia zawodowego radców prawnych. Platforma dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich członków samorządu, a zaliczenie obowiązkowych kursów związanych ze szkoleniem ustawicznym jest możliwe przez Internet.

System zapamiętuje ostatni ekran, który radca prawny czytał, zatem można w dowolnej chwili przerwać szkolenie i wrócić do ostatnio czytanego materiału po przerwie.  Do dyspozycji członków samorządu radców prawnych dostępne są szkolenia:

poniedziałek, 24 marzec 2014 10:11

Nowe szkolenie e-learningowe KRRP

Krajowa Rada Radców Prawnych przygotowała nowe szkolenie elearningowe pt. „Skarga indywidualna do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w praktyce radcy prawnego”

Zainicjowanie niniejszego szkolenia jest spowodowane ułatwieniem wykorzystywania argumentacji wynikającej z dorobku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w postępowaniach przed polskimi organami i sądami oraz przekazania praktycznych wskazówek, co do wniesienia do ETPCz skargi na naruszenie praw na szczeblu krajowym.

Strona 5 z 5