Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza do udziału w szkoleniu pt. Mediacja w postępowaniu administracyjnym”, które odbędzie się 4 grudnia 2017 r. w biurze KRRP w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 18 lok. 4 w godz. 11:00 – 16:00.

Tematyka szkolenia: Zapoznanie uczestników szkolenia i analiza wprowadzonych od 1 czerwca 2017 r. do kodeksu postępowania administracyjnego regulacji prawnych dotyczących mediacji administracyjnej w oparciu o zaprojektowane przez autora kategorie praktyczne oraz komparatystyczne celem ukazania specyfiki nowej dla postępowania administracyjnego instytucji polubownego rozwiązywania sporów.

Dodatkowe informacje

 • Data rozpoczęcia poniedziałek, 04 grudzień 2017
 • Miejsce Biuro KRRP, Aleje Ujazdowskie 18 lok. 4, Warszawa

Komisja do przeprowadzenia losowania radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w dniu 9 listopada 2017 r. dokonała losowania radców prawnych oraz ich zastępców, którzy będą świadczyć nieodpłatną pomoc prawną. W załączeniu publikujemy wyciąg z protokołu Komisji zatwierdzony przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w dniu 20.11.2017 r.

Okręgowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w XV. szkoleniu, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i  Prokuratury w Krakowie przy ul. Przy  Rondzie 5. Szkolenie już po raz trzeci zostało objęte honorowym patronatem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. W załączeniu publikujemy szczegółowy program szkolenia oraz informacje zgłoszeniowe.

Dodatkowe informacje

 • Data rozpoczęcia piątek, 15 grudzień 2017
 • Miejsce Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, Kraków

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma zaszczyt zaprosic na XI Seminarium Warszawskie "Prawo do godnego życia w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i innych standardów międzynarodowych", które odbędzie się 24 listopada 2017 r. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego przy ul. Wawelska 56 w Warszawie. W załączeniu publikujemy szczegółowy program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy.

Dodatkowe informacje

 • Data rozpoczęcia piątek, 24 listopad 2017
 • Miejsce Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, Warszawa

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Komisję Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych pt. „Swoboda wypowiedzi we współczesnym świecie”, która odbędzie się 1 grudnia 2017 r. w Warszawie w siedzibie warszawskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych (ul. Żytnia 15/16, 01-014 Warszawa).

Dodatkowe informacje

 • Data rozpoczęcia piątek, 01 grudzień 2017
 • Miejsce OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15/16

Działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich informuję, że wniosek o wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie złożyły następujące osoby:

 1. Magdalena Grabias-Gontarz
 2. Słomianowska Urszula
 3. Sobczak Bartłomiej
 4. Magdalena Tarnowska
 5. Tylec Grzegorz

Zgodnie z § 13 cytowanej wyżej Uchwały każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych, zgłoszone zastrzeżenie dołączone zostanie do akt sprawy.

Wicedziekan Rady
Sławomir Bartnik

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie informuje, że  listy radców prawnych wybranych w drodze losowania do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną opublikowane po zatwierdzeniu przez Radę OIRP na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2017 r.

Została otwarta rekrutacja do  programu międzynarodowej wymiany prawników Multilaw. Program przeznaczony dla aktywnych zawodowo radców prawnych mających nie więcej niż 5 lat doświadczenia zawodowego. Udział w programie Multilaw jest odpłatny. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Uprzejmie informujemy, że Duszpasterz Prawników Archidiecezji Lubelskiej ks. Piotr Sikora zaprasza na Mszę św. WYPOMINKOWĄ ZA ZMARŁYCH PRAWNIKÓW, która zostanie odprawiona w dniu 17 listopada 2017 r., o 18.00, w kościele „Powizytkowskim” (ul. Narutowicza 6) w Lublinie.

Podczas Mszy św. będziemy modlić się za zmarłych sędziów, prokuratorów, notariuszy, radców prawnych, adwokatów - poprzez odczytanie ich imion i nazwisk.

Do udziału w liturgii zapraszamy środowisko prawnicze, jak również osoby bliskie Zmarłych.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie uprzejmie informuje, że  w dniu 9 listopada 2017 r. odbędzie się losowanie radców prawnych, którzy będą wyznaczeni do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.