Aktualności

Okręgowa Izba Radców Prawnych informuje, że w dniu 17 lipca 2017 r. Rada OIRP w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie dofinansowania udziału członków tut. Izby w XXVIII Ogólnopolskiej Spartakiadzie Prawników Lublin 2017 kwotą 400 zł. Treść uchwały Nr 467/X/2017 stanowiącej wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie dostępna w załączeniu.

poniedziałek, 17 lipiec 2017 11:33

Kwestionariusz dot. niezależności sędziów

Informujemy, że Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), we współpracy z Europejską Siecią Krajowych Rad Sądownictwa, przygotowała kwestionariusz dla prawników badający opinie w sprawie niezależności sędziów w krajach europejskich. Zachęcamy do jego wypełnienia pod adresem: https://www.surveymonkey.com/r/judgespoland.

sobota, 15 lipiec 2017 19:55

17-28 lipca br. kasa OIRP nieczynna

Informujemy, że w dniach 17-28 lipca br. kasa OIRP będzie nieczynna.

niedziela, 18 czerwiec 2017 22:21

Newsletter CCBE nr 5/2017

W załączeniu publikujemy najnowszy newsletter Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE).

W załączeniu publikujemy list dziękczynny za aktywny udział i finansowe wsparcie konferencji naukowej pt. „Mediacja w polskim porządku prawnym: doktryna - regulacje prawne - praktyka”, zorganizowanej przez Pracownię Mediacji, działającą w ramach Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich informuję, że wniosek o wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie złożyły osoby, których listę publikujemy w załączeniu.

Zgodnie z § 13 cytowanej wyżej Uchwały każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych, zgłoszone zastrzeżenie dołączone zostanie do akt sprawy.

Wicedziekan Rady
Sławomir Bartnik

środa, 10 maj 2017 16:12

Nowe zasady wydawania czasopism KRRP

Minęło pięć lat, od kiedy „Radca Prawny” zawitał w Państwa domach. To dużo czasu. Coraz częściej sięgamy po internetowe wydania gazet, korzystamy z portali społecznościowych. Zmienił się sposób komunikowania. Wydawnictwa Krajowej Rady Radców Prawnych nie mogą pozostać w tyle za zmieniającą się medialną rzeczywistością. Dlatego począwszy od kwietnia kwartalnik „ Radca Prawny – Zeszyty Naukowe”, a od lipca dwumiesięcznik „Radca Prawny” będą dostępne tylko on-line na stronie www.kirp.pl w zakładce „wydawnictwa”.

Szanowni Państwo,

W załączeniu publikujemy list kierowany przez Prezesa KRRP Macieja Bobrowicza do radców prawnych oraz aplikantów radcowskich - członków samorządu radcowskiego dotyczący zaplanowanego na dzień 20 maja br. w Katowicach Kongresu Prawników Polskich

Kongres Prawników Polskich odbędzie się 20 maja w Katowicach. Organizują go: Krajowa Rada Radców Prawnych, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia i Naczelna Rada Adwokacka. Do udziału zapraszamy radców prawnych i aplikantów radcowskich z całego kraju. Rejestracji można dokonać na stronie kongresprawnikow.info.

Dodatkowe informacje

  • Data rozpoczęcia sobota, 20 maj 2017
  • Miejsce Katowice

Działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich informuję, że wniosek o wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie złożyły następujące osoby:

  1. Agata Korba
  2. Ryszard Pankiewicz
  3. Waldemar Walczak

Zgodnie z § 13 cytowanej wyżej Uchwały każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych, zgłoszone zastrzeżenie dołączone zostanie do akt sprawy.

Wicedziekan Rady
Sławomir Bartnik

Strona 1 z 7