Aktualności

W dniach 14-16 września 2017r. odbyły się już po raz czwarty i z sukcesem organizowane przez lubelską izbę Ogólnopolskie Warsztaty Rzeczników Prasowych. Warsztaty rzeczników na stałe wpisały się w kalendarz cieszących się dużą popularnością wydarzeń ogólnopolskich, a w tym roku towarzyszyły Spartakiadzie Prawników, po raz pierwszy organizowanej w Lublinie. 

poniedziałek, 04 wrzesień 2017 14:42

Newsletter CCBE nr 64: lipiec-sierpień 2017 r.

W załączeniu publikujemy Newsletter CCBE # 64: lipiec-sierpień 2017 r.

Informujemy, że dnia 14.08 br. (poniedziałek) biuro OIRP w Lublinie będzie zamknięte. Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny OIRP w Lublinie ul. Wallenroda 4 c będzie otwarty w godz. 8-16.

Okręgowa Izba Radców Prawnych informuje, że w dniu 17 lipca 2017 r. Rada OIRP w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie dofinansowania udziału członków tut. Izby w XXVIII Ogólnopolskiej Spartakiadzie Prawników Lublin 2017 kwotą 400 zł. Treść uchwały Nr 467/X/2017 stanowiącej wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie dostępna w załączeniu.

W załączeniu publikujemy stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dot. poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 1727).

poniedziałek, 17 lipiec 2017 11:33

Kwestionariusz dot. niezależności sędziów

Informujemy, że Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), we współpracy z Europejską Siecią Krajowych Rad Sądownictwa, przygotowała kwestionariusz dla prawników badający opinie w sprawie niezależności sędziów w krajach europejskich. Zachęcamy do jego wypełnienia pod adresem: https://www.surveymonkey.com/r/judgespoland.

sobota, 15 lipiec 2017 19:55

17-28 lipca br. kasa OIRP nieczynna

Informujemy, że w dniach 17-28 lipca br. kasa OIRP będzie nieczynna.

niedziela, 18 czerwiec 2017 22:21

Newsletter CCBE nr 5/2017

W załączeniu publikujemy najnowszy newsletter Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE).

W załączeniu publikujemy list dziękczynny za aktywny udział i finansowe wsparcie konferencji naukowej pt. „Mediacja w polskim porządku prawnym: doktryna - regulacje prawne - praktyka”, zorganizowanej przez Pracownię Mediacji, działającą w ramach Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich informuję, że wniosek o wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie złożyły osoby, których listę publikujemy w załączeniu.

Zgodnie z § 13 cytowanej wyżej Uchwały każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych, zgłoszone zastrzeżenie dołączone zostanie do akt sprawy.

Wicedziekan Rady
Sławomir Bartnik

Strona 1 z 7