slide-00-14 slideshow02 slideshow03

Aktualności:

Szanowni Państwo,

Projekt "Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy" dobiega końca. Dlatego też, w imieniu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, serdecznie dziękuję za włączenie się do działań pilotażowych realizowanych w ramach projektu.

Wniosek o wpis na listę radców prawnych, składa się na piśmie do dziekana rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce odbycia aplikacji radcowskiej, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych do dziekana rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby lub miejsce złożenia wniosku.

Informujemy, że w dniu 23 maja 2016 r. odbędzie się posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, na którym zostaną podjęte uchwały w sprawie wpisu na listę radców prawnych. W związku z powyższym osoby, które złożyły egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym, proszone są o złożenie kompletnych wniosków o wpis na listę radców prawnych do dnia 18 maja 2016 r. (decyduje data wpływu).

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie przy ul. Wallenroda 2E.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 kwietnia 2016 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Krajową Radą Radców Prawnych a Wolters Kluwer S.A. ustalające warunki współpracy dotyczące wprowadzenia oferty specjalnej na pozyskanie licencji do korzystania z SIP LEX przez radców prawnych z tzw. małych kancelarii radcowskich (1-,2-,3-osobowych).

Działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich informuję, że wniosek o wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie złożyły poniżej wymienione osoby:

  1. Natalia Koczot-Opolska
  2. Edyta Lis

Zgodnie z § 13 cytowanej wyżej Uchwały każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych, zgłoszone zastrzeżenie dołączone zostanie do akt sprawy.

Wicedziekan Rady
Sławomir Bartnik

W dniach 14-17 kwietnia br. w Kielcach odbyły się VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej - organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach oraz Krajową Radę Radców Prawnych w Warszawie.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Zwycięzcą Mistrzostw została drużyna OIRP Lublin, w finale pokonując OIRP Bydgoszcz 3:0 (bramki zostały zdobyte przez Miłosza Borowieckiego, Sławomira Berezę i Mateusza Chmielnickiego).

Szanowni Państwo,

W załączeniu publikujemy listę osób zdających, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu radcowskiego w 2016 r.

Uprzejmie informuję, iż od dnia 1 grudnia 2015 roku Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, w ramach porozumień, w czterech poznańskich sądach wynajmuje pokoje dla radców prawnych.

Kontakt:

Sekretariat

ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin
Tel. 81 532-06-95, 785-110-372
Fax 81 534-44-96
Księgowość: tel. 609-564-699

e-mail: poczta@oirp.lublin.pl

Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy (Aplikacja)

ul. Wallenroda 4C, 20-607 Lublin
tel. 81 444-71-00, 725-201-401
e-mail: aplikacja@oirp.lublin.pl
Ośrodek czynny w godz. 08.00-16.00
Godziny przyjęć interesantów: 09:00-15:00

Mapa dojazdu: