Aktualności:

poniedziałek, 12 październik 2015 11:19

Newsletter CCBE: nr 45 wrzesień 2015

Zapraszamy do lektury najnowszego newslettera CCBE. W tym wydaniu: Przypomnienie o Dniu Prawnika Europejskiego, Nagroda CCBE w dziedzinie Praw Człowieka 2015, Obowiązek ujawnienia informacji w sprawach podatkowych, Pierwsze w historii wspólne seminarium CCBE i Adwokatury Białorusi, Trybunał Sprawiedliwości i Sąd UE, Blogi

Szanowni Państwo,

5 i 6 listopada w Warszawie, w Ministerstwie Gospodarki, odbędzie się debata naukowa dotycząca Prawa restrukturyzacyjnego, na VII Polskim Kongresie Prawa Upadłościowego i Naprawczego - INSO 2015. Kongresowi towarzyszy Konkurs Call for Papers, skierowany do młodych naukowców - teoretyków i praktyków prawa.  Laureaci Konkursu otrzymają możliwość publikacji  referatu w publikacji pokonferencyjnej, a zwycięzca - możliwość zaprezentowania swoich tez przed ponad 300-osobowym audytorium Kongresu.

Szanowni Państwo,

W załączeniu publikujemy Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji z dnia 1 października 2015 r. w sprawie tajemnicy zawodowej w związku z żądaniem komornika w trybie art. 761 K.P.C.

Szanowni Państwo,

W załączeniu publikujemy listę osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 24.09.2016 r.

Działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich informuję, że wniosek o wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie złożyły poniżej wymienione osoby:

  1. Tomasz Gałecki
  2. Jakub Kosowski
  3. Michał Marciniak
  4. Krzysztof Księski

zgodnie z § 13 cytowanej wyżej Uchwały każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych, zgłoszone zastrzeżenie dołączone zostanie do akt sprawy.

Wicedziekan Rady
Sławomir Bartnik

piątek, 18 wrzesień 2015 13:18

Newsletter CCBE: nr 44 lipiec-sierpień 2015

W załączeniu publikujemy polskojęzyczną wersję wakacyjnego Newslettera CCBE.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Radców Prawnych na posiedzeniu w dniu 11 września 2015 r. przyjęła Regulamin wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy (uchwała Nr 97/IX/2015).

Kontakt:

Sekretariat

ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin
Tel. 81 532-06-95, 785-110-372
Fax 81 534-44-96
Księgowość: tel. 609-564-699

e-mail: poczta@oirp.lublin.pl

Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy (Aplikacja)

ul. Wallenroda 4C, 20-607 Lublin
tel. 81 444-71-00, 725-201-401
e-mail: aplikacja@oirp.lublin.pl
Ośrodek czynny w godz. 08.00-16.00
Godziny przyjęć interesantów: 09:00-15:00

Mapa dojazdu: