Aktualności:

Już po raz ósmy odbyła się w Warszawie szczególna uroczystość. 18 radców prawnych i aplikantów, którzy poświęcili swój czas na wyjątkową działalność – pomoc prawną pro bono potrzebującym, otrzymali z rąk Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych statuetki „Kryształowego Serca Radcy Prawnego”. W siedmiu dotychczasowych edycjach wyróżniono już za szczególne dokonania w świadczeniu charytatywnie pomocy prawnej- 61 kobiet i 33 mężczyzn. W tym roku do tego grona dołączyło 18 osób – 8 mężczyzn i 10 kobiet.

Laureatem tegorocznej ósmej edycji „Kryształowego serca radcy prawnego” został również radca prawny Michał Czerwonka z OIRP w Lublinie.

Szanowni Państwo,

Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych rozpoczęła realizację inicjatywy stworzenia bazy danych radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

środa, 25 luty 2015 10:44

Karta ewidencyjna - wyjaśnienie

Szanowni Państwo,

W załączeniu publikujemy pismo Pani Sekretarz KRRP Barbary Kras z dnia 24 lutego br., l.dz. 7191/2015 wraz z załącznikiem.

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych stworzyło ogólnopolski rejestr radców prawnych - meditorów połączony z platformą wymiany informacji między mediatorami.

Na stronie www.cmg.kirp.pl zamieszczony został formularz rejestracyjny, który umożliwia wpisanie się na ogólnopolską listę radców prawnych - mediatorów. Dostepne jest także forum, które ma służyć wymianie informacji i doświadczeń między radcami prawnymi wykonującymi funkcję mediatora.

wtorek, 03 luty 2015 13:11

Nowa Biblioteka Prawa Samorządowego

Szanowni Państwo,

Pod adresem www.bibliotekakirp.pl działa Nowa Biblioteka Prawa Samorządowego. Dostępne są tam uchwały Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, uchwały, opinie i stanowiska Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, a także stanowiska i opinie Ośrodka Badań Studiów i Legislacji.

Od tej pory po każdym posiedzeniu uchały będą zamieszczane w Bibliotece, skąd będą je mogli Państwo pobrać lub przeglądać online.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie projektu pt. „Student – kompetentny stażysta – wykwalifikowany pracownik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego zasadniczym celem jest umocnienie współpracy tego Wydziału z pracodawcami w zakresie lepszego przygotowania Studentów V roku jednolitych studiów magisterskich kierunku Prawo do wejścia na rynek pracy, informujemy Radców Prawnych przynależących do OIRP w Lublinie o możliwości nawiązania współpracy przy organizacji staży w ramach wspomnianego wyżej projektu.

poniedziałek, 26 styczeń 2015 10:44

Karta ewidencyjna

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni

Uprzejmie informuję, że Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  ustaliło wzór karty ewidencyjnej (uchwała Prezydium z dn. 13 grudnia 2015r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej), która zastąpiła dotychczasową kartę danych osobowych.  Ustalenie wzoru karty ewidencyjnej wynikało ze zmiany ustawy z dn. 6 lipca 1982r. o radcach prawnych ( Dz.U. z 2014r. poz. 637 ), która m. in. rozszerzyła obowiązek ewidencyjny Rad oirp prowadzących listy radców prawnych o zgromadzenie adresów dla doręczeń. Mając na uwadze wskazany powyżej obowiązek, KRRP, zobowiązała Rady oirp  do uzupełnienia ewidencji radców prawnych w oparciu o karty ewidencyjne.

Kontakt:

Sekretariat

ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin
Tel. 81 532-06-95, 785-110-372
Fax 81 534-44-96
Księgowość: tel. 609-564-699

e-mail: poczta@oirp.lublin.pl

Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy (Aplikacja)

ul. Wallenroda 4C, 20-607 Lublin
tel. 81 444-71-00, 725-201-401
e-mail: aplikacja@oirp.lublin.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 09:00 - 16:30
wtorek-piątek: 09:00 - 15:00

Mapa dojazdu: