slide-00-14 slideshow02 slideshow03

Aktualności:

Szanowni Państwo,

W załączeniu publikujemy informację Okręgowej Komisji Wyborczej o wyborze kandydatów do organów i na funkcje OIRP w Lublinie.

Działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich informuję, że wniosek o wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie złożyły następujące osoby:

1) Anna Jankowska
2) Anna Kosińska
3) Rymarczyk Piotr
4) Skrobotowicz Grzegorz

Zgodnie z § 13 cytowanej wyżej Uchwały każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych, zgłoszone zastrzeżenie dołączone zostanie do akt sprawy.
Wicedziekan Rady
Sławomir Bartnik

Informujemy, że z dniem 1 września 2016 r. zostały utworzone mikrorachunki do rachunku bankowego dochodów budżetowych. W związku z powyższym od dnia 1 wrzesnia 2016 r. wpłaty z tytułu: wpisów, opłat sądowych, kosztów sądowych, grzywien i kar winny być uiszczane na wskazane poniżej numery mikrorachunków bankowych.

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze strony internetowej innowacyjnego projektu KRRP - ogólnopolskiego portalu ofert dedykowanych dla radców prawnych i aplikantów radcowskich www.DlaRadcow.pl.

piątek, 02 wrzesień 2016 10:22

Prawnik 2/39 2016

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru (2/39 2016) Biuletynu PRAWNIK, dostępnego w formacie pliku PDF (do pobrania poniżej) oraz do czytania online w serwisie Issuu.com (link poniżej).

Dodatkowe informacje

25 sierpnia 2016 r. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski oraz Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Małgorzata Manowska podpisali Porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów radcowskich szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury. W spotkaniu uczestniczyła Wiceprezes KRRP Ewa Stompor-Nowicka oraz Zastępca Dyrektora KSSiP ds. Aplikacji sędzia Rafał Dzyr. Treść porozumienia publikujemy w załączeniu. /źródło: kirp.pl/

W związku z koniecznością przedstawienia prezesom poszczególnych sądów powszechnych wykazów radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu, deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu oraz wykazów radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym w celu umożliwienia oskarżonym korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym, zwracam się z prośbą o zgłaszanie się chętnych do umieszczenia w tych wykazach.

Kontakt:

Sekretariat

ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin
Tel. 81 532-06-95, 785-110-372
Fax 81 534-44-96
Księgowość: tel. 609-564-699

e-mail: poczta@oirp.lublin.pl

Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy (Aplikacja)

ul. Wallenroda 4C, 20-607 Lublin
tel. 81 444-71-00, 725-201-401
e-mail: aplikacja@oirp.lublin.pl
Ośrodek czynny w godz. 08.00-16.00
Godziny przyjęć interesantów: 09:00-15:00

Mapa dojazdu: