Aktualności:

wtorek, 03 luty 2015 13:11

Nowa Biblioteka Prawa Samorządowego

Szanowni Państwo,

Pod adresem www.bibliotekakirp.pl działa Nowa Biblioteka Prawa Samorządowego. Dostępne są tam uchwały Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, uchwały, opinie i stanowiska Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, a także stanowiska i opinie Ośrodka Badań Studiów i Legislacji.

Od tej pory po każdym posiedzeniu uchały będą zamieszczane w Bibliotece, skąd będą je mogli Państwo pobrać lub przeglądać online.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie projektu pt. „Student – kompetentny stażysta – wykwalifikowany pracownik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego zasadniczym celem jest umocnienie współpracy tego Wydziału z pracodawcami w zakresie lepszego przygotowania Studentów V roku jednolitych studiów magisterskich kierunku Prawo do wejścia na rynek pracy, informujemy Radców Prawnych przynależących do OIRP w Lublinie o możliwości nawiązania współpracy przy organizacji staży w ramach wspomnianego wyżej projektu.

poniedziałek, 26 styczeń 2015 10:44

Karta ewidencyjna

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni

Uprzejmie informuję, że Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  ustaliło wzór karty ewidencyjnej (uchwała Prezydium z dn. 13 grudnia 2015r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej), która zastąpiła dotychczasową kartę danych osobowych.  Ustalenie wzoru karty ewidencyjnej wynikało ze zmiany ustawy z dn. 6 lipca 1982r. o radcach prawnych ( Dz.U. z 2014r. poz. 637 ), która m. in. rozszerzyła obowiązek ewidencyjny Rad oirp prowadzących listy radców prawnych o zgromadzenie adresów dla doręczeń. Mając na uwadze wskazany powyżej obowiązek, KRRP, zobowiązała Rady oirp  do uzupełnienia ewidencji radców prawnych w oparciu o karty ewidencyjne.

poniedziałek, 15 grudzień 2014 14:28

Komunikat - wniosek o wpis na listę radców prawnych

Działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich informuję, że wniosek o wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie złożył:

  • P. Przemysław FILIPOWICZ
  • P. Mateusz KRASIŃSKI
  • P. Katarzyna MIASKOWSKA-DASZKIEWICZ
  • P. Przemysław PYTLAK
  • P. Iwona WIELEBA

zgodnie z § 13 cytowanej wyżej Uchwały każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych, zgłoszone zastrzeżenie dołączone zostanie do akt sprawy.

Wicedziekan Rady
Sławomir Bartnik

Uchwała Nr  586/IX/2014 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zasad wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu.

Na podstawie  §  2 ust. 2 Regulaminu postępowania rad okręgowych izb radców prawnych  przy wyznaczaniu radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu w trybie  przepisów Kodeksu postepowania cywilnego stanowiącego załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 152/VII/2010 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw  z urzędu,  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie uchwala:

poniedziałek, 24 listopad 2014 11:47

Nowy Kodeks Etyki Radcy Prawnego uchwalony

W sobotę, 22 listopada br., w Warszawie zgromadzeni na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych przyjęli nowy Kodeks Etyki Radcy Prawnego.

Zjazd przyjął dokument w nowej redakcji. Pojawiły się w nim m.in. odniesienia do funkcji obrońcy, jaką osoby wykonujące ten zawód będą mogły pełnić od 1 lipca 2015 r. Określono także zasady informowania o wykonywaniu zawodu, pozyskiwania klientów i wykonywania czynności zawodowych drogą elektroniczną.

czwartek, 30 październik 2014 09:34

Wyszukiwarka radców prawnych

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że udostępniliśmy w Ekstranecie nową funkcjonalność, która umożliwia publikowanie w Internecie informacji o radcach prawnych świadczących pomoc prawną.

Wszystkich Państwa gorąco zachęcamy do dokonywania zgłoszeń do uruchamionej Wyszukiwarki radców prawnych, która stanowi nowoczesne i godne zaufania narzędzie prezentacji danych o członkach samorządu.

Kontakt:

Sekretariat

ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin
Tel. 81 532-06-95, 785-110-372
Fax 81 534-44-96
Księgowość: tel. 609-564-699

e-mail: poczta@oirp.lublin.pl

Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy (Aplikacja)

ul. Wallenroda 4C, 20-607 Lublin
tel. 81 444-71-00, 725-201-401
e-mail: aplikacja@oirp.lublin.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 11:00 - 17:00
wtorek-piątek: 09:00 - 15:00

Mapa dojazdu: