Aktualności:

ZUZIA MACHETA

Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc dla Zuzi, która cierpi na genetyczną chorobę-EB, tj. pęcherzowe oddzielanie się naskórka. Dzięki mediom udało się uzbierać kwotę 6mln zł na leczenie w USA / nowa metoda leczenia-przeszczep komórek macierzystych. Zuzia 18 września przejdzie pierwsze badania w  Klinice w Minesocie.Do czasu wylotu jest leczona w Salzburgu.Choroba ta nie jest uznana przez Min. Zdrowia za chorobę przewlekłą, dlatego opatrunki i leki / miesięcznie ponad 4 tys zł/, leczenie specjalistyczne są pełnopłatne. Potrzebne są też pieniążki na opłacenie kilkumiesięcznego pobytu w stanach, oraz przelot medyczny dla Zuzi/ jego koszt-80 tys zł/. Prosimy o pomoc w leczeniu Zuzi do czasu wylotu, jak i sprawach , o których wspomniałam. Szacowana niezbędna kwota -200 tys złotych. Zuzia  przez swoją chorobę strasznie cierpi.Żywe, rozległe rany, pęcherze na całym ciele, ale też na oczach, w przełyku, jelitach - dosłownie wszędzie. Powstające rany nie goją się przez kilka lat... Skóra nie wytrzymuje, nie rozciąga się, pęka. Mówiąc prościej: Zuzi brakuje w skórze kleju. O dzieciach z EB mówi się dzieci-motylki, bo ich skóra jest delikatna jak skrzydła motyla. Gdy jej dotkniesz, rozpada się. Mówi się też o nich dzieci Hioba, ponieważ cierpienie jak cień towarzyszy chorobie.

W związku z decyzją uczestników szkolenia na terenie Republiki Białorusi o przeznaczeniu funduszy niewykorzystanych na koszty szkolenia, a stanowiących składkę uczestników, przedstawiam potwierdzenie wpłaty pozostałych środków na wskazany cel – Hospicjum Dla Dzieci im. Małego Księcia.

Marek Pawłowski
Dziekan Rady OIRP w Lublinie

W poniedziałek 15 czerwca br. odbyło się III Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie IX Kadencji. Zgromadzenie otworzył Dziekan Rady Marek Pawłowski, który przywitał Delegatów oraz zaproszonego Gościa Pana Ministra Andrzeja Kalwasa.

W dniach 13-14 czerwca 2015 r., zgodnie z jesiennymi zapowiedziami, w gościnnym Lubelskim Klubie Tenisowym przy Al. Zygmuntowskich odbyły się Letnie Mistrzostwa Lubelszczyzny Prawników 2015 r. w tenisie ziemnym. Jak poprzednio, impreza została zorganizowana pod patronatem Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym obu tych izb. Sędzią i zarazem sprawnym organizatorem turnieju był p. Ksawery Zaborski.

Dodatkowe informacje

  • Data rozpoczęcia sobota, 13 czerwiec 2015
  • Data zakończenia niedziela, 14 czerwiec 2015

Działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich informuję, że wniosek o wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie złożyły poniżej wymienione osoby:

  1. Paweł Goral
  2. Patrycja Górnowicz-Nóżka
  3. Paweł Janiszewski
  4. Iwona Mudel
  5. Marcin Szewczak

zgodnie z § 13 cytowanej wyżej Uchwały każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych, zgłoszone zastrzeżenie dołączone zostanie do akt sprawy.

Wicedziekan Rady
Sławomir Bartnik

Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych organizuje wizytę szkoleniowo-warsztatową w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Terminy wizyty: 16-20 września 2015 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie nawiązała współpracę z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, której przedmiotem jest współdziałanie przy realizacji projektu "Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy". Zadaniem projektu jest przeprowadzenie szkoleń z prawa antydyskryminacyjnego dla radców prawnych, którzy chcieliby podjąć współpracę z organizacjami działającymi w obszarze przeciwdziałania antydyskryminacji.

Kontakt:

Sekretariat

ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin
Tel. 81 532-06-95, 785-110-372
Fax 81 534-44-96
Księgowość: tel. 609-564-699

e-mail: poczta@oirp.lublin.pl

Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy (Aplikacja)

ul. Wallenroda 4C, 20-607 Lublin
tel. 81 444-71-00, 725-201-401
e-mail: aplikacja@oirp.lublin.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 11:00 - 17:00
wtorek-piątek: 09:00 - 15:00

Mapa dojazdu: