Aktualności:

W dniach 4-6 grudnia 2015 r. pod patronatem Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz Dziekana Okręgowej Izby Adwokackiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym obu Izb, odbył się II Otwarty Halowy Turniej Prawników w Tenisie Ziemnym. Uczestnikami mogły być osoby wykonujące profesje prawnicze m.in. radcowie prawni, adwokaci, sędziowie, prokuratorzy, komornicy, notariusze. Zawody miały charakter ogólnopolski, oprócz tenisistów lubelskich gościliśmy prawników z Siedlec, Tychów, Warszawy i Zamościa. Turniej otworzył Wicedziekan OIRP w Lublinie mec. Sławomir Bartnik oraz przedstawiciel Rady Adwokackiej w Lublinie mec. Maciej Chorągiewicz. 

W związku ze zbliżającym sie terminem zawarcia umów pomiędzy starostami a radcami prawnymi w sprawie zasad świadczenia porad w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej zawieranych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w załączeniu przedstawiam pismo z dnia 21 października 2015 r. Krajowej Izby Radców Prawnych do Ministra Sprawiedliwości wraz z opinią prawną dotyczącą podatku od towarów i usług a wynagrodzeniem radców prawnych świadczących nieodpłatną pomoc prawną.

czwartek, 03 grudzień 2015 22:00

Newsletter CCBE: nr 47 listopad 2015

Zapraszamy do lektury najnowszego newslettera CCBE. W tym wydaniu: Kondolencje CCBE, Europejski Dzień Prawnika, Komisja Europejska: Szkolenia, 10. rocznica powołania Adwokatury Gruzji, Komitet TAXE przyjmuje raport końcowy, Wielostronna inicjatywa poprawy usług wideokonferencji transgranicznych, 90. Rocznica powstania Naczelnej Rady Adwokackiej Bułgarii.

czwartek, 03 grudzień 2015 09:26

Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości

Szanowni Państwo,

SZLACHETNA PACZKA i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to ogólnopolskie programy, w których łączymy ludzi wokół idei mądrego pomagania.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki spotkali się już z potrzebującymi rodzinami i dziećmi w ich domach w ponad 620 miejscach w Polsce, zdiagnozowali sytuację i podjęli decyzję o włączeniu do projektu.

Również wolontariusze Akademii Przyszłości mają za sobą pierwsze spotkania z dziećmi, które nie radzą sobie w szkole i potrzebują pomocy, aby uwierzyć w siebie i swoje możliwości.

środa, 02 grudzień 2015 23:37

Zgłoszenia do pełnienia funkcji kuratora

W związku z licznymi wnioskami kierowanymi przez sądy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie o wskazania radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego do pełnienia funkcji kuratora dla osoby, której miejsce pobytu jest nieznane lub dla osoby prawnej, która z powodu braku organów nie może prowadzić swoich spraw (art. 42k. c.), prosimy osoby zainteresowane o pisemne lub drogą elektroniczną zgłoszenie chęci sprawowania takiej funkcji. W celu dokonania zgłoszenia prosimy o przesłanie formularza, który publikujemy w załączeniu.

środa, 25 listopad 2015 10:49

Nowe zasady wpisów na Listy Mediatorów

POLSKA IZBA MEDIATORÓW (https://www.facebook.com/groups/polskaizbamediatorow) ogłosiła nowe przepisy regulujące starania wpisów na Listy Mediatorów, w tym Mediatorów Stałych w Sądach Okręgowych. Jeśli masz kwalifikacje mediatora - odbyłeś/-aś profesjonalne kształcenie - wypełnij KARTĘ MEDIATORA (publikujemy w załączeniu) i prześlij do wybranej organizacji.

W związku z wykonywaniem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) informuję, iż do dnia 23 października 2015 r. przyjmowane były deklaracje radców prawnych, którzy byli chętni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Po zamknięciu listy złożonych deklaracji Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w dniu 9 listopada 2015 r. podjęła uchwałę Nr 1232/IX/2015 w sprawie weryfikacji zgłoszeń poprzez wykreślenie radców prawnych z projektu listy radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kontakt:

Sekretariat

ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin
Tel. 81 532-06-95, 785-110-372
Fax 81 534-44-96
Księgowość: tel. 609-564-699

e-mail: poczta@oirp.lublin.pl

Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy (Aplikacja)

ul. Wallenroda 4C, 20-607 Lublin
tel. 81 444-71-00, 725-201-401
e-mail: aplikacja@oirp.lublin.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 09:00 - 16:30
wtorek-piątek: 09:00 - 15:00

Mapa dojazdu: