Aktualności:

Amelka ma 3,5 roku. Po urodzeniu otrzymała 10 punktów Apgar. Pół roku później, podczas wizyty u lekarza pojawiły się niepokojące szmery. Badanie serca ECHO wykazało wrodzoną wadę serca pod postacią CoA /Koarktacja aorty/ i nadciśnienie wtórne. Bierność polskich lekarzy skłoniła rodziców do szukania pomocy na własną rękę. Dopiero kardiochirurg w Klinice w Niemczech po analizie badań zdecydował o leczeniu Amelki. Wystarczy jedna operacja - jedno otwarcie klatki piersiowej i Amelka będzie cieszyć się pełnią sił i zdrowia. Jednak na tą operację rodzice nie mają środków. Jej koszt to 76 tys zł. Operacja musi się odbyć jak najszybciej, jeszcze w tym roku. Dlatego też w imieniu Amelki i jej rodziców prosimy o pomoc finansową, o ratowanie życia dziewczynki. Dalsze zaniechanie leczenia powoduje nieodwracalne skutki dla zdrowia i zagrożenie dla życia tej uśmiechniętej dziewczynki.

Szanowni Państwo,

W załączeniu publikujemy Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji z dnia 1 października 2015 r. w sprawie tajemnicy zawodowej w związku z żądaniem komornika w trybie art. 761 K.P.C.

Szanowni Państwo,

W załączeniu publikujemy listę osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 26.09.2015 r.

Działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich informuję, że wniosek o wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie złożyły poniżej wymienione osoby:

  1. Tomasz Gałecki
  2. Jakub Kosowski
  3. Michał Marciniak
  4. Krzysztof Księski

zgodnie z § 13 cytowanej wyżej Uchwały każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych, zgłoszone zastrzeżenie dołączone zostanie do akt sprawy.

Wicedziekan Rady
Sławomir Bartnik

piątek, 18 wrzesień 2015 13:18

Newsletter CCBE: nr 44 lipiec-sierpień 2015

W załączeniu publikujemy polskojęzyczną wersję wakacyjnego Newslettera CCBE.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Radców Prawnych na posiedzeniu w dniu 11 września 2015 r. przyjęła Regulamin wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy (uchwała Nr 97/IX/2015).

sobota, 12 wrzesień 2015 22:15

Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o ukazaniu się publikacji poświęconej w całości najnowszym zmianom w prawie karnym, które weszły w życie 1 lipca 2015 r. „Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz” pod redakcją Włodzimierza Wróbla to najobszerniejsza na rynku publikacja zawierająca omówienie przepisów dotyczących nowego modelu orzekania kary łącznej, trybów konsensualnych, naprawienia szkody, nowej systematyki środków karnych, środków probacyjnych i środków zabezpieczających, kary ograniczenia wolności, zasad wymiaru kary, odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, a także innych zmian w części ogólnej i części szczególnej Kodeksu karnego. Opracowanie zawiera także analizę skomplikowanych reguł intertemporalnych.

Kontakt:

Sekretariat

ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin
Tel. 81 532-06-95, 785-110-372
Fax 81 534-44-96
Księgowość: tel. 609-564-699

e-mail: poczta@oirp.lublin.pl

Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy (Aplikacja)

ul. Wallenroda 4C, 20-607 Lublin
tel. 81 444-71-00, 725-201-401
e-mail: aplikacja@oirp.lublin.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 11:00 - 17:00
wtorek-piątek: 09:00 - 15:00

Mapa dojazdu: